Edrych yn ôl ar Steddfod Sir y Fflint

Wythnos diwethaf treuliais 3 diwrnod prysur iawn yn gweithio ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Eisteddfod yr Urdd. Roedd hi’n braf cael clywed cymaint o Gymraeg o’n cwmpas a chael llu o ymwelwyr i’r stondin! Trwy gydol yr wythnos roedd amryw o weithgareddau yn cymryd lle ar y stondin ac roedd yn fraint bod yn rhan o rai ohonynt.

IMG_2935
Fi a Haf yn gwneud y weithgaredd Moleciwlau

Dydd Llun oedd y diwrnod prysura’ i mi, dim yn unig fod yna lwyth o bobl yn dod mewn i’r stondin ond roeddwn yn gyfrifol am un o’r gweithgareddau yn y bora! Roeddwn yn cynnal gweithgaredd o’r enw ‘Moleciwlau mewn siocled’! Tasg i blant i geisio adeiladu moleciwlau sydd yn bresennol mewn siocled er enghraifft caffin. Os oeddent yn llwyddo i wneud hyn byddent yn cael tamaid o siocled. Roedd yn weithgaredd prysur iawn ac roedd pawb i weld yn mwynhau defnyddio cit modelu i adeiladu’r moleciwlau.

IMG_2936
Moleciwlau
IMG_0165
Cael fy nghyfweld gan Trystan ar gyfer rhaglen yr Eisteddfod!

Yn ystod y weithgaredd daeth y criw teledu i ymweld a chefais y fraint o fod ar y teledu! Roedd yn brofiad hollol newydd i mi gael y camerâu yn fy ffilmio ac er doeddwn i ddim yn siŵr os oeddwn eisiau cael fy ffilmio i ddechrau, mwynheuais y profiad yn fawr iawn!

Dydd Mawrth cawsom adloniant gan ‘Cordia’ a diwrnod arall llawn gweithgareddau hwyliog. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys bitbocsio Cymraeg a gweithgaredd curiad y galon gan fyfyrwyr iechyd Prifysgol Bangor. Gan nad oeddwn yn gyfrifol am weithgaredd ar y diwrnod yma roeddwn yn gallu mwynhau’r gweithgareddau eraill yn well.

IMG_0179
Ed Holden
IMG_0194
Myfyrwyr Bangor a Gwerfyl Roberts ‘Curiad Calon’

Dydd Mercher oedd fy niwrnod olaf yn Eisteddfod Yr Urdd. Unwaith eto mi roedd hi’n ddiwrnod prysur iawn! Cawsom lwyth o ymwelwyr, pawb yn awyddus i wybod mwy am waith y coleg. Cefais fod yn rhan o weithgaredd gwneud breichledi DNA ac roedd plant i weld yn mwynhau hyn ac wrth eu bodda gyda’u breichledi newydd!

IMG_2966
Gwneud breichled DNA!

Wedi’r tri diwrnod ddod i ben roeddwn wedi blino ac yn barod i fynd adra ond roeddwn wedi mwynhau pob eiliad o weithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol! Cefais gyfarfod cymaint o bobl oedd yn gweithio i’r Coleg a gwneud ffrindiau gyda chyd llysgenhadon! Diolch i’r rhai ohonoch ddoth i ymweld â ni wythnos diwethaf a chofiwch os ydych chi’n dod i’r Eisteddfod Genedlaethol dewch i weld beth sy’n mynd ymlaen ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i ddod i siarad gyda ni!

llun sara
Stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol