Eisteddfod Genedlaethol 2017!

Wel mae’r Haf wedi cyrraedd sydd felly’n golygu ei bod hi bron yn amser yr Eisteddfod Genedlaethol!!

Eleni mae’r ‘Steddfod yn cael ei chynnal yn Sir Fôn yn y Gogledd sef un o ardaloedd hardda Cymru sydd hefyd yn cael ei adnabod gan llawer fel Môn Mam Cymru. Bydd bwrlwm yr Eisteddfod yn cychwyn ar y 4ydd hyd at 12fed o fis Awst 2017.

‘Dw i’n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod beth ydi’r ‘Steddfod Genedlaethol ond i’r rheiny sydd ddim rhy siwr mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad blynyddol yma yng Nghymru ac yn cynnwys amryw o gystadlaethau a pherfformiadau, stondinau ac amryw o ddigwyddiadau eraill llawn hwyl.

Yn ogystal â’r holl gystadlu a pherfformio yn y dydd mae yna hefyd ddigwyddiad o’r enw Maes B sydd yn boblogaidd iawn ymysg pobl ifanc.Maes campio yw Maes B gyda amryw o berfformwyr yn chwarae yn y babell gyda’r nos. Mae’n gyfle gwych i ddod i adnabod pobl ac rydych yn siwr o fwynhau bob eiliad!!! Fe wnes i! Am fwy o wybodaeth ewch ar wefan Maes B.

Wedi i chi fwynhau eich hunain yn Maes B… cewch gyfle i ymlacio ar faes yr Eisteddfod yn y dydd. Mae gan y Coleg Cymraeg stondin ar faes yr Eisteddfod gyda llu o ddigwyddiadau i’ch cadw chi’n brysur gan gynnwys perfformiadau byw gan Glain Dafydd, Cadi Edwards a wnaeth ennill Can i Gymru 2017, Jaffro, Patrobas, Brigyn a’r Cledrau. Bydd hefyd gweithgareddau ar iechyd, celf, sgiliau rygbi, newyddiaduraeth a llawer mwy.

Cyfle i ddysgu mwy am nadroedd gyda Rhiannon ein llysgennad!

Ar gyfer blwyddyn 10-13 dewch i sesiwn gan Casia Wiliam

Cofiwch am Y Sosial b’nawn Gwener i ddisgyblion fydd yn mynd i’r brifysgol yn 2017, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sy’n aelodau o’r Coleg!

Bydd cyfle i chi sgwrsio a holi’r llysgenhadon ar eu profiadau nhw hefyd drwy drwy gydol yr wythnos.

Dyma ddolen i’r rhaglen lawn.

Felly cofiwch ddod draw i’r stondin i ddweud helo!!