Eisteddfod Genedlaethol 2017!

Wel mae’r Haf wedi cyrraedd sydd felly’n golygu ei bod hi bron yn amser yr Eisteddfod Genedlaethol!!

Eleni mae’r ‘Steddfod yn cael ei chynnal yn Sir FĂ´n yn y Gogledd sef un o ardaloedd hardda Cymru sydd hefyd yn cael ei adnabod gan llawer fel MĂ´n Mam Cymru. Bydd bwrlwm yr Eisteddfod yn cychwyn ar y 4ydd hyd at 12fed o fis Awst 2017.

‘Dw i’n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod beth ydi’r ‘Steddfod Genedlaethol ond i’r rheiny sydd ddim rhy siwr mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad blynyddol yma yng Nghymru ac yn cynnwys amryw o gystadlaethau a pherfformiadau, stondinau ac amryw o ddigwyddiadau eraill llawn hwyl.

Yn ogystal â’r holl gystadlu a pherfformio yn y dydd mae yna hefyd ddigwyddiad o’r enw Maes B sydd yn boblogaidd iawn ymysg pobl ifanc.Maes campio yw Maes B gyda amryw o berfformwyr yn chwarae yn y babell gyda’r nos. Mae’n gyfle gwych i ddod i adnabod pobl ac rydych yn siwr o fwynhau bob eiliad!!! Fe wnes i! Am fwy o wybodaeth ewch ar wefan Maes B.

Wedi i chi fwynhau eich hunain yn Maes B… cewch gyfle i ymlacio ar faes yr Eisteddfod yn y dydd. Mae gan y Coleg Cymraeg stondin ar faes yr Eisteddfod gyda llu o ddigwyddiadau i’ch cadw chi’n brysur gan gynnwys perfformiadau byw gan Glain Dafydd, Cadi Edwards a wnaeth ennill Can i Gymru 2017, Jaffro, Patrobas, Brigyn a’r Cledrau. Bydd hefyd gweithgareddau ar iechyd, celf, sgiliau rygbi, newyddiaduraeth a llawer mwy.

Cyfle i ddysgu mwy am nadroedd gyda Rhiannon ein llysgennad!

Ar gyfer blwyddyn 10-13 dewch i sesiwn gan Casia Wiliam

Cofiwch am Y Sosial b’nawn Gwener i ddisgyblion fydd yn mynd i’r brifysgol yn 2017, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sy’n aelodau o’r Coleg!

Bydd cyfle i chi sgwrsio a holi’r llysgenhadon ar eu profiadau nhw hefyd drwy drwy gydol yr wythnos.

Dyma ddolen i’r rhaglen lawn.

Felly cofiwch ddod draw i’r stondin i ddweud helo!!