Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017

 

Ble a phryd?

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd rhwng 29 Mai – 3 Mehefin 2017, a’r flwyddyn hon y lleoliad yw Pen-y-bont. Cod post y Maes ym Mhencoed yw CF35 5LG.

Dewch i weld stondin y Coleg Cymraeg ar y Maes (rhif 101 – 104) ar gyfer llawer o weithgareddau amrywiol a llawn hwyl! Os ydych yn berson sy’n hoff o sialensau mi fydd cyfle i roi cynnig ar chwileiriau, gemau taflu a gem sgil er mwyn profi’ch medrau. Os taw anifeiliaid sy’n eich cyffroi, mae un o’r llysgenhadon yn mynd i fod yn arddangos nadroedd. Ydych chi’n hoffi’r syniad o ddysgu sut i fod yn DJ radio? Sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn Marc Griffiths ar y stondin. Bydd cyfle i addurno copr, dysgu am swigod a mathemateg, sut i fod yn feddyg, darllen y newyddion. Mae’n siŵr bydd diddordeb mawr yn y sesiwn blasu siocled, ac mae rhai o’r gweithgareddau eraill yn cynnwys sesiwn wybodaeth am ysgoloriaethau, perfformiad gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, dysgu am fwydydd anifeiliaid  fferm ac argraffu 3D. Digon at ddant pawb!

Os ydych yn berson sy’n ymddiddori mewn cerddoriaeth neu jyst yn mwynhau cael dawns, mi fydd grwpiau Cymraeg yn perfformio bob prynhawn am 1yh a dyma nhw:

Dydd Llun – Gildas

Dydd Mawrth – Argrph

Dydd Mercher – Eadÿth

Dydd Iau – Adwaith

Dydd Gwener – Mellt

Dydd Sadwrn – Uumar

Bydd cyfle i ddysgu chwarae’r Iwcaleli a dysgu sut mae Bitbocsio hefyd!

Byddwn yn codi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod yr wythnos trwy seiclo 300 milltir ar feic ymarfer yn y stondin, felly dewch i’n helpu i gyrraedd y targed erbyn diwedd yr wythnos, cadw’n heini a chodi arian at achos da! 

Bydd llysgenhadon cyfeillgar y Coleg Cymraeg ar y stondin trwy’r wythnos felly dewch i gael sgwrs am ba bynnag agwedd o fynychu’r brifysgol sy’n eich poeni chi, ac mae’n siŵr byddwch yn cerdded i ffwrdd gyda gwen!