Ewch i wefan y Coleg!

Helo a chroeso i fy mlog cyntaf fel llysgennad y Coleg!

Ddim yn siŵr lle i ddechrau hel gwybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a lle yng Nghymru mae’r cyrsiau’n cael eu cynnig? O fy mhrofiad personol pan oeddwn yn y chweched ddosbarth yn ysgol Dyffryn Nantlle y peth cyntaf wnes i oedd edrych ar y wefan. Mae gwefan y Coleg Cymraeg yn le gwych i ddechra’! Mae ‘na lwyth o wybodaeth i’ch rhoi chi ar ben ffordd, o chwilio am gyrsiau i sut i ymgeisio am ysgoloriaeth a llawer mwy.

Yn syml, ewch ar wefan y Coleg a dewiswch ‘Astudio’ sydd yn y rhestr dewisiadau ar dop ochr chwith y dudalen. Yna gwasgwch y botwm ‘chwilio am gwrs’ fydd yna’n mynd a chi i dudalen arall. Y cam nesaf ydi dewis eich Prifysgol ac yna’r maes o’ch diddordeb fel ‘Nyrsio a gofal iechyd’. Wedi i chi wneud hynna bydd yna dudalen newydd yn dangos pa gyrsiau sydd yn cael eu cynnig yn ddwyieithog gan y Coleg Cymraeg (dros 1,000!!!) ac os oes arwydd £ wrth ymyl y cwrs mae cymorth ariannol ar gael. Mae yna hefyd Ap Chwilotydd hefyd ar gael i ddefnyddwyr android ac iphone i chi allu llawr lwytho er mwyn i chi chwilio am gyrsiau sydd yn ffordd syml a chyflym.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am ysgoloriaeth dewiswch ‘Astudio’ yn y rhestr ar y wefan a gwasgwch y botwm ‘Cymorth Ariannol’. Cewch lwyth o wybodaeth yma ar y gwahanol ysgoloriaethau mae’r Coleg Cymraeg yn ei gynnig, ffurflen gais a dogfen cwestiynau a ofynnir yn aml i’ch helpu chi! Bydd yna hefyd brosbectws newydd 2018 yn cael ei roi ar y wefan fis Mawrth nesaf fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi. Mae o mor syml â hynny felly ewch ati i edrych drwy’r wefan!