Ffair UCAS Bangor

Mae cymaint o opsiynau pan rydych yn dechrau eich llwybr ceisio am brifysgol. Pa brifysgol? Pa gwrs? Un lle y gallwch chi gael yr holl wybodaeth am brifysgolion a chyrsiau yw yn ffair UCAS. Bydd ffair UCAS Bangor yn cael ei chynnal ar y 15fed o Fehefin felly cofiwch ychwanegu’r dyddiad i’ch dyddiadur!

I chi sydd ym mlwyddyn 12, hyn yw’ch cyfle i ddechrau eich llwybr prifysgol os nad ydych wedi dechrau. Rydych yn gallu siarad â llysgenhadon y prifysgolion gwahanol a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

ffair ucas

Cyn y ffair, meddyliwch am beth rydych eisiau ei ddysgu o’r diwrnod. Falle ysgrifennu rhestr o’r holl brifysgolion rydych chi eisiau gweld a pha gwestiynau rydych am ofyn. Byddaf hefyd yn awgrymu i chi nodi diwrnodau agored y prifysgolion gwahanol felly gallech ymchwilio mwy i’r cyrsiau unigol sydd o ddiddordeb i chi.

Mae nifer o brifysgolion, yn cynnwys y Coleg Cymraeg, yn cynnal seminarau. Mae seminarau’r Coleg yn UCAS Bangor am 11:00 a 12:00 felly ceisiwch fynychu’r seminarau! Roeddwn i wedi cymryd rhan yn ffair UCAS Caerdydd ac roedd yn llawer o hwyl! Mae seminarau’r Coleg Cymraeg yn gyfle gwych i siarad gyda myfyrwyr a oedd yn eich esgidiau chi ychydig o flynyddoedd yn ôl ac mae’n cyfle gwych i chi siarad am unrhyw bryderon sydd gyda chi am astudio yn Gymraeg. Mae Poppy wedi sgwennu am beth yw cynnwys y seminarau yn ei blog.

IMG_2728

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau cofiwch gysylltu gyda ni ar wefannau cymdeithasol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi!