Ffeiriau UCAS

Croeso i fy mlog cyntaf!

Ydych am fynd i’r Brifysgol flwyddyn nesa ond ddim yn siŵr beth na lle sydd ar gael?

Peidiwch â phoeni dewch i un o’r pedair ffair UCAS sydd yn digwydd ar draws Cymru :-

20fed o Fawrth Wrecsam – rhif stondin 71
3ydd o Ebrill Bangor – rhif stondin 58
4ydd o Ebrill Caerfyrddin – rhif stondin 83
5ed o Ebrill Caerdydd – rhif stondin 28

Beth yw ffair UCAS?
Lle daw amryw o Brifysgolion gyda’i gilydd mewn un lle i ddenu myfyrwyr i astudio gyda nhw.Bydd stondinau, llenyddiaeth, gwybodaeth am gyrsiau, seminarau, a chyfle i siarad â chynrychiolwyr y Colegau yn mynd ymlaen drwy’r dydd.

OND cofiwch ddod i stondin Y Coleg Cymraeg. Fe gewch wybodaeth pa gyrsiau sydd yn cael eu cynnig drwy’r Gymraeg (rhestr yn tyfu’n flynyddol), sut mae ceisio am wahanol ysgoloriaethau a sut mae’r Coleg yn rhyngweithio drwy Gymru .Bydd seminarau yn gyfle pellach i holi a thrafod a byddwn ni fel llysgenhadon yno i sgwrsio gyda chi! Byddwn yn siarad am:

  • Ysgoloriaethau
  • Profiad Gwaith a’r Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
  • Manteision astudio yn y Gymraeg
  • Prosbectws y Coleg
  • Clipiau fideo o fyfyrwyr a chyflogwyr
  • Chwilotydd cyrsiau

Seminarau Wrecsam: 11:00 a 12:30 (Theatr John Troth)

Seminarau Bangor: 10:20 a 11:20 (Stafell E)

Seminarau Caerfyrddin: 9:30, 11:00, 11:45, 12:30 a 13:15 (Stafell Cothi-neuadd Haliwell)

Seminarau Caerdydd: 10:15 a 12:15 (Stafell Seminar B – yn y brif neuadd)

Wrth i mi i fynychu un o’r ffeiriau yma a siarad gyda llysgenhadon ar stondin Y Coleg Cymraeg cefais fy annog i wneud cais am ysgoloriaeth a gweld fod yna gwrs hoffwn ei ddilyn drwy’r Gymraeg. Bum yn llwyddiannus ac yn fodlon iawn ar y ddarpariaeth gan Y Coleg.

Paratowch!
Peidiwch mynd o un stondin i’r llall yn hel beiros a rhywbeth am ddim a ddim yn sgwrsio a holi! Gwnewch restr o gwestiynau , gan ofyn yr un cwestiwn i wahanol Golegau. Cofiwch roi braslun o’r atebion neu bydd y cyfan wedi cymysgu! Ewch i seminarau a bod yn fodlon cyfrannu!
Edrychwch ar safle Y Coleg Cymraeg cyn dod i weld pa Brifysgol sydd yn cynnig cwrs fyddai’n apelio atoch. Cofiwch alw am sgwrs am fwy o wybodaeth.