Ffurflen UCAS yn peri gofid? Tips ar sut i droi UCAS yn broses neis!

Sut mae ysgrifennu datganiad personol? Pryd mae dechrau’r broses ysgrifennu? Beth yn union ydw i fod i’w ddweud? Dyma yw’r cwestiynau sy’n troelli ym meddyliau nifer o ddisgyblion y chweched. Peidiwch â phoeni, dyma ambell i dop tip i hwyluso’r profiad…

Tip Rhif 1:  Meddyliwch yn ofalus am ba gwrs yr hoffech ei astudio yn y brifysgol! Pethau i’w hystyried: Eich canlyniadau yn yr ysgol, eich hoff bwnc, eich diddordebau!  Cofiwch – Mae’n rhaid bod gennych wir ddiddordeb cyn ystyried gwneud gradd yn y maes!

Tip rhif 2: Ewch i ddiwrnodau agored! Gofynnwch gwestiynau i ddarlithwyr a chyn-fyfyrwyr. Mae’n bwysig i chi grynhoi gymaint o wybodaeth am y cyrsiau ag sy’n bosib cyn penderfynu ar yr union gwrs.

Tip rhif 3: Treuliwch amser yn cymharu’r cyrsiau mewn gwahanol brifysgolion!  Ystyriwch:

  • Iaith y dysgu. Ydy astudio yn y Gymraeg yn agor fwy o ddrysau ac yn cynnig sgil ychwanegol wrth ystyried byd gwaith?
  • A yw’r gwaith yn cael ei asesu ar ffurf asesiadau a phrofion dosbarth neu arholiadau. Ystyriwch eich cryfder!
  • Ystadegau cyflogadwyedd cyn-fyfyrwyr y brifysgol ar ôl graddio!

Tip rhif 4: Peidiwch â gadael y datganiad personol tan funud olaf- Cofiwch bydd angen ailddrafftio i sicrhau fod pob brawddeg yn bwrpasol!  Dechreuwch ar y broses cyn gynted ag sy’n bosib – Dydy hi byth yn rhy gynnar!

map_meddwl
Gwnewch fapiau meddwl!

Tip rhif 5: Byddwch yn bositif am eich hun! Dyma eich cyfle i ddangos pam y dylech chi gael eich dewis cyn rhywun arall!  Rhannwch eich sgiliau, llwyddiannau, profiadau a’ch uchelgeisiau.  Dangoswch frwdfrydedd a chariad at y pwnc dewisol!

Tip rhif 6: Peidiwch â bod yn ffansi! Ysgrifennwch yn onest, yn syml ond yn effeithiol! Eich gwaith a’ch geiriau chi yn unig ddylai fod yn y datganiad.

Tip rhif 7: Rhowch strwythur i’ch datganiad. Mae’n dangos trefn ac ôl paratoi. Gwnewch gynllun manwl cyn mynd ati i ysgrifennu. Treuliwch amser ar y paragraff agoriadol yn enwedig!!!