Fy mhrofiad i o astudio Cerddoriaeth a bywyd cymdeithasol ym Mangor…

Helo! F’enw i ydi Elain a dwi’n astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Rydw i newydd gychwyn fy ail flwyddyn ac yn falch iawn o fod yn ôl yng nghwmni fy nghyd-fyfyrwyr yng nghanol y bwrlwm cymdeithasol Cymreig ym Mangor.

Gan fy mod yn wreiddiol o Sir Fôn, dydw i’n amlwg ddim wedi teithio’n bell iawn ar gyfer dilyn cwrs gradd mewn Prifysgol, a doedd hynny ddim yn benderfyniad hawdd o gwbl. Roeddwn i â’m bryd ar fynd ymhellach oddi cartref ar gyfer astudio, ond wedi i mi fynychu diwrnod agored ym Mangor, a chael agoriad llygaid go iawn, daeth Bangor yn ddewis cyntaf i mi ar ôl cyfarfod y darlithwyr a dod i wybod mwy am y cwrs a champws y Brifysgol. Mae cael byw ac astudio mewn awyrgylch gartrefol yn amhrisiadwy. Mae pawb fel un teulu mawr sy’n ymfalchïo yn y Gymraeg ac mae’r cyfleoedd cymdeithasol yn wych.

Mae gan Brifysgol Bangor adran gerdd arbennig sy’n cynnig amrywiaeth eang o fodiwlau a hynny yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Roedd cael opsiwn i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hollbwysig i mi oherwydd fy mod yn teimlo y byddwn i’n perfformio’n well wrth ysgrifennu traethodau a gwneud cyflwyniadau fel rhan o’m gradd yn fy mamiaith. Mae’r darlithwyr yn hynod gefnogol ac yn uchel iawn eu parch ac rwy’n teimlo’n hyderus i ofyn cwestiwn pe byddai problemau’n codi. Mae digon o gyfleoedd allgyrsiol cerddorol i’w cael ym Mangor ac mae partneriaeth y Brifysgol â Phontio yn gyfleus iawn i fyfyrwyr. Fel myfyriwr cerdd rwy’n cael fy asesu ar draethodau, gwaith cwrs, cyfraniadau mewn seminarau, cyflwyniadau, cyfansoddiadau a pherfformiadau felly mae’n gysur nad ysgrifennu traethodau sy’n cymryd y baich i gyd. 

 Uchafbwynt fy mlwyddyn gyntaf fel myfyrwraig ym Mangor oedd cystadlu gydag Aelwyd JMJ yn Eisteddfod yr Urdd ‘leni lle cawsom Eisteddfod llwyddiannus iawn. Mae nosweithiau Clwb Cymru hefyd wedi bod yn wych wrth inni gael cyfle i wisgo i fyny yn ddibynnol ar thema’r noson!

 Un o uchafbwyntiau’r ail flwyddyn hyd yn hyn yw wythnos y glas lle cawsom gyfres o ddigwyddiadau cymdeithasol er mwyn dod i adnabod glas-fyfyrwyr a mwynhau. Mae nosweithiau meic agored sy’n digwydd unwaith y mis yn ddiguro yn ogystal wrth i bawb floeddio canu clasurol Cymreig yn Y Glôb. Rwy’n edrych ymlaen at y ddawns Ryng-golegol sy’n digwydd fis Tachwedd er mwyn cael gweld fy ffrindiau o’r colegau eraill ynghyd â’r llu o nosweithiau allan i’n cadw’n brysur tan y ‘dolig.

 Diolch am ddarllen!

Elain