Fy nhro cyntaf yn yr Eisteddfod…

 

…yn bendant ddim y tro olaf!

Er y “glitch” bach gyda’r Satnav a mynd ar goll ynghanol nunlle, doedd y dechrau trafferthus ddim wedi rhagfynegi’r profiad.
Yn gyntaf, roedd y tywydd, yn bennaf, yn braf! Woo! Lwcus gan imi adael y wellies nôl yn y tŷ… 🙈

 

20160804_154515
Dyma fi a Rebecca ar stondin y CCC.

Ddydd Mercher, gweithiais yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth yn creu melinau gwynt gyda phlant. Roedd yn dda gweld gwyddonwyr bach y dyfodol yn arbrofi gyda siapau i weld beth fyddai’n gweithio’n well, ac yn llawn cyffro pan welen nhw faint o egni roedd eu melin yn gwneud. Aeth e ychydig yn ddwys ar un pryd gyda’r merched yn cystadlu yn erbyn y bechgyn!

 

Yn y prynhawn, es i i’r stondin i dderbyn fy nhystysgrif sgiliau Iaith Gymraeg yn nerbyniad y Coleg. Llongyfarchiadau bawb!

 

Roeddwn yn ôl ar y stondin trwy ddydd Iau. Roedd yn brysur gyda digwyddiadau amrywiol a gig gwych Patrobas! Roedd yn dda hefyd cael sgwrsio gyda chi ar y stondin a hefyd wrth grwydro’r maes. Edrychwch mas am eich lluniau yn y ffrâm Instagram ar gyfrif y Coleg! Dyma lun Huw Edwards, Ben Dant, Gareth Bale i enwi dim ond rhai!

IMG_0661IMG_0791IMG_0675

20160805_144921
Gwên las Lucas ar ôl ei loli!

 

Roedd y profiad mor wych. Penderfynais fore Gwener i fynd yn ôl i’r maes gyda’m cefnder bach. Holais heddiw beth oedd ei hoff ran o’r dydd… dim cwrdd â Sali Mali… dim gwneud gweithgareddau yn y pafiliwn… dim ymarfer ei sgiliau rygbi… ond bod ar stondin y Coleg a’r loli bubblegum!