Gweithio yn yr Eisteddfod a Chynlluniau Dros yr Haf

Helo, Tomos ydw i – Myfyriwr Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. 

Mae’r mwyafrif o fyfyrwyr prifysgol yn lwcus i gael cyfnod o 3 mis dros yr haf i fwynhau. Cyfle i fynd ar wyliau, dala lan gyda ffrindiau gartref a mwynhau’r tywydd braf rydym wedi bod yn ffodus iawn i’w gael. 

Un o’r pethau rwyf wedi mwynhau fwyaf yw’r cymdeithasu ac ail-gysylltu gyda ffrindiau o gartref. Ffrindiau sydd hefyd wedi bod yn brysur dros y flwyddyn ddiwethaf mewn gwahanol brifysgolion. Felly mae’r haf yn gyfle gwych i weld hen gyfeillion, gan eistedd yn y dafarn leol a rhannu’r clecs diweddaraf, a mwynhau cwmni pawb – cyn i ni i gyd, ym mis Medi, ddychwelyd i’n prifysgolion ledled y Deyrnas Undedig. Dim ots bawb – wela’ i chi adeg Dolig!!

Mae’n rhaid cyfaddef hefyd, rwy’n  hiraethu am y brifysgol. Er bod pawb yn dweud ar ddiwedd y flwyddyn eu bod nhw’n methu aros i fynd gartref dros yr Haf, erbyn nawr mae llawer o bobl, yn cynnwys fi yn edrych ymlaen at ddychwelyd  i’r brifysgol fis nesaf.

Dros yr haf hefyd, ces i gyfle i weithio gyda’r Coleg Cymraeg ar y stondin  yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd. Cyfle gwych i hyrwyddo’r Coleg i ddarpar-fyfyrwyr, yn ogystal â llawer o oedolion a thwristiaid â diddordeb yng ngwaith y coleg. Braint oedd trafod manteision y Coleg gyda grŵp o Americanwyr a oedd yn ymweld â’r Eisteddfod am y dydd, a gweld pa mor hapus a chefnogol oedden nhw wrth ddeall bod cyfleoedd ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac wrth gwrs bues yn profi’r gigs yn Maes B gyda’m cyd-lysgenhadon.

Felly, rwyf wedi mwynhau’r haf mas draw. Ac am wneud y gorau o’r cwpl o wythnosau sydd ar ôl.

Diolch am ddarllen,

Hwyl am y tro.