Gwyl MAP

Ar benwythnos digon cyffredin yn Nghaernarfon, daeth adrannau theatr, perfformio a sgwennu creadigol o Brifysgolion Cymru at ei gilydd am un gwyl berfformio mawr! Gwyl MAP – Myfyrwyr, Arloesi, Perfformio www.facebook.com/gwylmap/ @GwylMAP

Dychmygwch gwyl Ffringe ar raddfa yn llai, ok lot yn llai! ond er y maint yr un mor bwysig!

Mae Gwyl MAP yn gyfle gret i brifysgolion Cymru ddangos gwaith i’w gilydd, a thrafod syniadau newydd.

I ddechrau’r penwythnos cawsom ein tywys o amgylch ganolfan newydd Pontio ym Mangor, hyfryd oedd cael gweld yr holl adnoddau sydd nawr ar gael yn yr adeilad.

Adeilad Pontio
Adeilad Pontio

Yn ystod y penwythnos cawsom sawl perfformiad ac hefyd darlleniadau o sgriptiau a ysgrifenwyd gan y myfyrwyr, cafwyd darlleniad sgriptiau gan Brifysgol Bangor, ac hefyd Prifysgol De Cymru.

Darlleniad o sgript gan Prifysgol Bangor
Darlleniad o sgript gan Prifysgol Bangor

Hefyd fe gawsom sawl enghraifft o berfformiadau, rhai o rhain oedd addasiad o’r Nofel “Rhys Lewis” gan Brifysgol Aberystwyth, Noson Lawen a #cwmni16 gan Brifysgol De Cymru a monologau a’r “Llyfr Du” gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Roedd yna hefyd weithdai er mwyn rhoi mwy o brofiad i’r myfyrwyr ac hefyd i’w helpu. Cafwyd gweithdy corws gan Jeremy Turner o Arad Goch, gweithdy sgriptio ac addasu ar gyfer y teledu gan Bethan Gwanas a gweithdy actio a byrfyfyrio gan Iwan Charles.

Gweithdy Corws
Gweithdy Corws
Gweithdy sgriptio
Gweithdy sgriptio
gwithdy byrfyfyrio
Gweithdy byrfyfyrio

Roeddem yn ddigon ffodus i hefyd fynd i weld y sioe gerdd Cysgu’n Brysur, a chael cyfle i holi y cast am y profiad o fod yn y sioe. Roedd yn benwythnos i’w gofio gyda mwynhau perfformiadau a joio’n gyffredinol yn dod llaw yn llaw.

Diolch i Galeri Caernarfon am y croeso a’r Coleg Cymraeg am noddi’r penwythnos

Rwy’n diwsgwyl ymlaen at fynd i’r wyl flwyddyn nesa eto a gobeithio gall yr wyl fynd o nerth i nerth yn y dyfodol.

Lluniau Gan Hefin Jones