Her Gwyddorau Bywyd

Rownd go-gynderfynol rhwng Ysgol Tryfan ac Ysgol Botwnnog

O fod yn fyfyrwraig Gymraeg sy’n astudio Meddygaeth, rwy’n ffodus o gael cyfleoedd i ymrwymo mewn gweithgareddau Cymraeg a’u trefnir gan aelodau o staff a myfyrwyr Cymraeg eraill o fewn yr Ysgol Feddygaeth yn aml- cyfleoedd nad ydynt ar gael i fyfyrwyr Saesneg yn aml.

Yr haf hwn bum yn ddigon ffodus i gael rhoi cymorth i un o fy nhiwtoriaid, sydd wedi dysgu Cymraeg ac sydd yn frwdfrydig iawn i godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg o fewn y byd Gwyddoniaeth a Meddygaeth yng Nghaerdydd ac yng Nghymru, i gynnal cwis.

Mae’r Her Gwyddorau Bywyd wedi bod yn digwydd yn flynyddol ers rhai blynyddoedd bellach ac wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Cynhelir cystadleuath Saseneg yn ogystal a chystadleuaeth Gymraeg. Caiff yr her ei hanelu at ddisgyblion blynyddoedd 10 ac 11, ac fe’i chynllunir gan fyfyrwyr ac athrawon gwyddonol ym Mhrifysgol Caerdydd. Y gobaith yw i gyflwyno darpar fyfyrwyr i wyddonwyr ifanc ysbrydoledig, a’u hysbrydoli i ystyried dilyn gyrfa ym maes Gwyddoniaeth neu Feddygaeth.

Ymrwymir topigau o’r maes llafur yn y cwis, ond dathlir y disgyblion hynny sy’n dangos gwir ddiddordeb mewn gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol hefyd gyda rowndiau sy’n canolbwyntio ar dopigau allgyrsiol.

Gwnaeth degau o ysgolion gystadlu yn y cwis, ac eleni am y tro cyntaf, gwahoddwyd ysgolion o ogledd Cymru i gymryd rhan hefyd. A finnau wedi dychwelyd i’r gogledd am yr haf, cefais y fraint o ddarllen y cwis mewn dwy rownd chwarter olaf, ac yn rownd gyn-derfynol y gogledd. Roedd yn hynod galonogol i weld disgyblion mor frwd a chystadleuol, ac roedd yn braf gwybod fod y gogleddwyr hefyd yn cael cyfle i roi eu hunain ar y map!

Yn dilyn ail-agoriad yr ysgolion wedi’r haf, cynhaliwyd y rownd derfynol rhwng Ysgol Tryfan o’r gogledd ac Ysgol Bro Morgannwg o’r de yn y Brifysgol. Yn dilyn rownd olaf danllyd, Ysgol Tryfan ddaeth i’r brig! Llongyfarchiadau enfawr iddynt! Rwy’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn barod!