Hwyl a Sbri Waun Ddyfal yn Disney!

Sara a fi o flaen castell eiconig Disney!

Bûm yn hynod ffodus ar ddechrau’r mis i gael cymryd rhan, gydag Aelwyd y Waun Ddyfal, yn nathliadau Gŵyl Ddewi Disneyland Paris! Fe brofodd i fod yn benwythnos i’w gofio!

Wedi i mi ddechrau’r brifysgol yma yng Nghaerdydd roeddwn yn awyddus iawn i ymuno â’r aelwyd leol, sef Aelwyd y Waun Ddyfal. Fel un sy’n dwli ar berfformio, mae’r cyfleoedd a geir gyda’r aelwyd, ynghyd â’i gymdeithas deuluol, wedi caniatáu i mi ymgartrefu’n wych yn y ddinas. Un o fy uchafbwyntiau wythnosol ydy cymdeithasu gyda’r gymuned Gymraeg glòs sy’n bodoli yn yr aelwyd!

Cafodd yr aelwyd wahoddiad i hedfan i Baris er mwyn perfformio yn theatr CineMagique Disneyland yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi’r parc. Bu Disney’n fôr o goch, gwyn a gwyrdd dros y penwythnos gyda Mickey a Minnie yn eu gwisgoedd Cymreig!

Perfformiodd y côr sawl gyngerdd drwy gydol yr ŵyl, gan gynnwys clasuron Cymraeg ynghyd â medli o ganeuon Disney. Gellir gweld un o’n perfformiadau yma. Yn ymuno gyda ni yn ein cyngerdd olaf roedd pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint a oedd yno fel rhan o bartneriaeth Eisteddfod yr Urdd â Disneyland Paris. Dyma’r wythfed tro i gystadleuwyr yr Urdd wneud y daith flynyddol i Baris i berfformio yn y penwythnos Cymreig. Roedd yn brofiad gwych cael rhannu’r llwyfan â’r criw ifanc wrth iddynt gyflwyno ein diwylliant unigryw Cymreig. Cafodd y gynulleidfa o bob cwr o’r byd flas ar glocsio ag alaw werin ynghyd â chlasuron o ganeuon Cymraeg!

Holl berfformwyr Cymraeg yr Wyl!

Cawsom gyfle i grwydro’r parc gan fentro ar ambell i reid gyda noson allan yn Disney Village i orffen y trip! Uchafbwynt y daith oedd cael gweld arddangosfa tân gwyllt wefreiddiol uwchben castell enwog Disney â’i thema gŵyl Ddewi! Crwydrodd y ddraig i gopa’r tŵr â baner Cymru’n chwifio’n falch. Llanwyd ni a theimlad gwladgarol cryf a ninnau mewn cornel arall o’r byd. Profiad na wnaf byth ei anghofio!

 

Diolch yn fawr i Aelwyd y Waun Ddyfal ac yn enwedig i Disneyland Paris am benwythnos anhygoel lawn hwyl a hud!

Mae gan nifer o brifysgolion Cymru gymdeithasau Cymraeg gwych felly cofiwch ymuno gyda nhw pan fyddwch chi’n cychwyn yn y brifysgol!

Cofiwch ddilyn y Coleg Cymraeg ar Facebook, Twitter ac Instagram i glywed am anturiaethau’r Llysgenhadon!