Joio……ac astudio!

Shwmae!

Cathrin ydw i, ac rwy yn astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a byddaf yn mynd nol i fy ail flwyddyn cyn hir!

Wel, mae’r haf yn dod i ben ac mae’r ail flwyddyn yn y brifysgol bron a dechrau. Dwi ffeili credu fod blwyddyn wedi bod ers i mi symud i’r Brifysgol. Blwyddyn yn llawn Joio a chreu atgofion a ffrindiau am oes (a gwaith coleg- wrth gwrs)!

Fe ges i haf i’w gofio, o weithio, y Sioe frenhinol a llawer llawer mwy. Fe ges i’r cyfle o weithio gyda’r Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, roeddwn ar stondin y Coleg ac hefyd ambell ddiwrnod yn y Pafilian Gwyddoniaeth drwy’r Coleg Cymraeg. Roedd hi’n gyfle er mwyn i ddarpar fyfyrwyr ddod i gael sgwrs a chlonc gyda ni am astudio yn y Gymraeg, neu hyd yn oed siarad am fywyd yn y brifysgol. Roedd hefyd yn gyfle da i dreulio amser gyda llysgenhadon eraill y Coleg o wahanol Brifysgolion!

Rwy’n edrych ymlaen at symud nol i Gaerdydd i brysurdeb y ddinas. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at fynd nol i weld fy ffrindiau coleg, ac wrth gwrs symud mewn i dŷ yn lle neuaddau Preswyl!

Mae astudio rhan o’r cwrs gradd yn y Gymraeg yn brofiad gwych, gan fy mod i’n gyfarwydd ag astudio yn y Gymraeg ers fy nghyfnod o fod yn yr ysgol – mae hyn yn golygu ei fod lawer haws imi wneud y gwaith yn y Gymraeg, gan dyna beth dwi’n gyfarwydd ag o.

Pob lwc i bawb sydd yn dechrau yn y Brifysgol! Mwynhewch pob eiliad a chymerwch bob cyfle sydd yn dod atoch, gan y bydd y flwyddyn gyntaf –  a’r blynyddoedd i gyd wrth astudio a joio – yn hedfan!

Tip i’r rhai ohonoch sy’n dechrau yn y brifysgol ac yn aros mewn neuadd breswyl –

Dewch a ‘Door Stop’ rhag cau eich hun yn eich ystafell! Bydd yn dangos eich bod yn barod i gymysgu ac i bobl allu picio mewn i’ch ystafell – ffordd dda o ddod i ‘nabod pawb sydd yn y neuaddau preswyl!