Joio yn Ffair UCAS Bangor

Wythnos diwethaf cefais y cyfle i gyd-weithio gyda dwy o fy nghyd lysgenhadon Erin a Sara yn Ffair UCAS Bangor. Roedd yn brofiad gwych cael cyfarfod darpar fyfyrwyr a oedd yn awyddus i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Braf oedd cael y cyfle i bwysleisio bod y Coleg yn gweithio drwy ganghennau a leolir ar hyd saith o Brifysgolion ledled Cymru, gan sicrhau mwy o gyfleoedd astudio i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.
Cofiwch ddod i siarad gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn eich ffair UCAS lleol er mwyn cael gofyn unrhyw gwestiynau, pigo fyny prosbectws a ffribis!
Ein Stondin
Ein Stondin!
Ffair UCAS
Disgyblion blwyddyn 12 yn ein seminar.
Sara UCAS
Sara yn cynghori darpar fyfyriwr gyda Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg!

 

Un peth amlwg sylweddolais o’r ffair oedd bod nifer o ddisgyblion blwyddyn deuddeg yn ansicr lle i ddechrau ar ei gwaith ymchwil wrth drafod Prifysgolion, OND peidiwch a phoeni dwi’n cofio teimlo ar goll wrth ddechrau y broses hefyd! – Felly er mwyn i chi gael sylfaen gadarn i’ch gwaith ymchwil dyma bedwar tip sydyn i’ch rhoi ar ben ffordd!

  1. Cymerwch eich amser i ymchwilio ar wefannau Prifysgolion. (Gan ddefnyddio gwefan UCAS)
  2. Archebwch bob prosbectws sydd ar gael gan eu bod i gyd am ddim ac yn darparu llwyth o wybodaeth trylwyr am gyrsiau.
  3. Manteisiwch ar gyfleoedd i gyfarfod a’ch pennaeth blwyddyn / swyddog gyrfaoedd.
  4. Mynychwch ddiwrnodau agored er mwyn darganfod mwy o wybodaeth am elfennau fwy cymdeithasol y Brifysgol ar cyfle i ddod yn gyfarwydd gyda’r campws

PWYSIG (os nad ydych wedi yn barod)

YMAELODWCH – gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn derbyn gwybodaeth am weithgareddau ac ysgoloriaethau.

Lawrlwythwch
– ap Chwilotydd Cyrsiau y Coleg sydd yn rhad ac am ddim er mwyn dod o hyd i wybodaeth perthnasol mewn tri cam syml.

Tanysgrifiwch – i flog Llais y Llysgennad i gael blas o’r hyn sydd i’w ddisgwyl wrth astudio mewn Prifysgol yng Nghymru.

#1 TIP – Cofiwch fod pawb yn edrych am rywbeth gwahanol mewn Prifysgol, mae’n rhaid i chi wneud y penderfyniad sydd ore i chi!