LLYSGENHADON AR DAITH

Wrth i bencampwriaeth y chwe gwlad ddechrau, dyma ni yn rhoi’r gwaith i’r naill ochr a dechrau ein taith yn gynnar am Gaergybi. Gwyliau yn yr haul fyddai wedi bod yn ddelfrydol, ond beth well na phenwythnos oer yn Nulyn i gymdeithasu gyda phrifysgolion eraill ar draws Cymru a hyd yn oed rhai o Loegr.

Fy nghyd lysgennad a minnau yn joio yn Nulyn.
Fy nghyd lysgennad a minnau yn joio yn Nulyn.

Mi wnaethon ni fel llysgenhadon dreial cwrw poblogaidd Iwerddon sef Guinness. Yn ogystal â chymdeithasu yng nghwmni ein ffrindiau, mi wnaethon ni ymweld â charchar Kilmainham lle mae llawer o ffilmiau wedi cael ei ffilmio yno.

Carchar Kilmainham
Carchar Kilmainham

Felly, wrth astudio trwy’r Gymraeg, gallwch fanteisio ar y cyfleoedd yma ac ehangu eich profiadau. Penwythnos grêt gyda GymGym Caerdydd!!!!