Llysgenhadon ar y Sgrin Fach!

Dydd Iau, 12 Ionawr cefais i ac un o Lysgenhadon y llynedd, Kayleigh Jones, y cyfle i ymddangos ar raglen gylchgrawn Prynhawn da. Yn wir roedd yn brynhawn i’w gofio!

Cawsom groeso cynnes wedi i ni gyrraedd stiwdios Tinopolis. Braf oedd ymweld â lle dwi mor gyfarwydd â’i basio fel un sy’n dod o’r ardal!

Ar y soffa yn cael ein holi!
Cael fy ngholuro!

Tra roeddem wrthi yn cael ein coluro cefais gyfle i holi Kayleigh am ei chyfnod hi fel Llysgennad. Hedfanodd yr amser wrth i mi glywed am ei phrofiadau ac ambell i antur hefyd. Wedi i’n nerfau setlo ychydig, cawsom ein galw i ffilmio.

Ein heitem ni oedd yn agor y rhaglen a honno’n eitem fyw’n ogystal… felly dim pwysau!! Wedi gosod ein meiciau, roedd hi’n amser i eistedd ar y soffa felen eiconig.

Roedd yn hyfryd i gwrdd â’r cyflwynwyr Yvonne Evans ac Owain Gwynedd, a oedd drwy gyd-ddigwyddiad wedi astudio’r Gyfraith yng Nghaerdydd fel fi! Roeddent yn gymorth mawr i leddfu’r nerfau oddi ar y sgrin ac mewn 3…2…1…roeddem ni’n fyw!

Bûm yn sgwrsio am:

Roedd yn brofiad gwerthfawr, nid yn unig o ran gweld sut beth yw byd y sgrin fach y tu ôl i’r llenni  ond hefyd fel cyfle gwych i rannu fy mhrofiadau er mwyn i fyfyrwyr eraill elwa hefyd oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae clip o’r cyfweliad ar gael ar dudalen Trydar Prynhawn Da yma.

Cofiwch ddilyn y Coleg Cymraeg ar Facebook, Twitter ac Instagram i glywed am anturiaethau’r Llysgenhadon!