Ar y soffa

Llysgenhadon yn selebs am y dydd!

Pleser oedd cael rhannu’r soffa gyda fy nghyd-lysgennad Dylan ar raglen Prynhawn da ddydd Mawrth diwethaf. Rhwng y colur, y camerâu a’r cloncian yr oedd hi wir, yn brynhawn da i ni,  llysgenhadon y Coleg Cymraeg.

Wedi i ni gael croeso cynnes dros ben, y dasg gyntaf, oedd camu i’r ystafell golur, a chael ein trin fel ‘celebs’ go iawn…hyd yn oed Dylan.

colur dylan pnawn da
Coluro Dylan ar Prynhawn da!
Coluro Elen
Cael fy ngholuro ar Prynhawn da!

Wedi hynny, roedd hi’n amser i fynd i ymweld â’r set, a ffilmio darn bach ar gyfer dechrau’r rhaglen.

Dylan ac Elen ar y Set
Dylan ac fi ar y set yn barod i fynd ar y soffa!

Wedi hyn, bûm yn sgwrsio gyda gweddill y gwesteion, cyflwynwyr a staff y rhaglen, gyda’n boliau yn dechrau troi gyda nerfau.

Boliau yn troi!
Boliau yn troi!

Ond i hwyluso’r sefyllfa, pa beth gwell na chael selfie cyflym, gyda’r dyn ei hun, Huw Fash!

Selfie gyda Huw Fash!
Selfie gyda Huw Fash!

Wrth i’r rhaglen fynd yn ei blaen, ein tro ni oedd hi yn y sedd fawr, gyda Dylan a minnau yn edrych ymlaen at hyrwyddo gwaith da y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ar y soffa
Ar y soffa!

Bûm yn sôn am:

Bu’n brofiad arbennig iawn i ni fel llysgenhadon, ac yn bleser i hyrwyddo gwaith arbennig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu’n brofiad da i leisio ein profiad personol am ysgoloriaethau a chyrsiau Cymraeg y Coleg sydd yn gymaint o fudd i ni fel myfyrwyr presennol.

Cofiwch ddilyn y Coleg Cymraeg ar Facebook, Twitter ac Instagram i glywed fwy am helyntion y llysgenhadon!

Cewch gyfle i wylio’r sgwrs yma: Prynhawn da: