Mae fy myfyrwyr yn meddwl fy mod i’n gret!

Roedd hi’n bleser i wobrwyo Ffion Llywelyn o’r Adran Gyfraith a Throseddeg gyda’r mwg ‘fy myfyrwyr yn meddwl rwy’n gret!’.

Enillodd Ffion y wobr hon o ganlyniad i gyfnod o enwebiadau ar gyfer staff rhagorol a ddaw gan Gynrychiolwyr Academaidd pob Adran Prifysgol Aberystwyth. Enwebwyd Ffion gan Gynrychiolwyr Academaidd Adran y Gyfraith a Throseddeg ac fel un o’r cynrychiolwyr hyn gofynnwyd i mi ei gwobrwyo hi gyda’r mwg.

Mae Ffion yn ddarlithydd y Coleg Cenedlaethol yn y Gyfraith ac yr oeddwn mor hapus i weld ei gwaith rhagorol hi yn cael ei gydnabod. Un o’r manteision o astudio trwy gyfrwng Cymraeg yw ymrwymiad y staff i chi a’ch astudiaethau gan sicrhau eich bod yn cael y gorau mas o’ch dewis.

Ffion Llywelyn
Ffion Llywelyn yn derbyn ei mwg