Llais y Llysgennad

Bywyd myfyriwr Cymraeg trwy lygaid ein llysgenhadon

#LlaisLlysgennad Tanysgrifio

Profiad Gwaith!

Un budd arall gewch chi gan y Coleg Cymraeg o dderbyn ysgoloriaeth (yn ogystal â’r arian a’r Tystysgrif Sgiliau Iaith) yw ei fod yn trefnu profiad gwaith ichi! Gan fy mod…