Pam astudio yn ddwy-ieithog?

Helo, fy enw i yw Tomos ac rwyn myfyriwr yn astudio Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd. Rwyf yn astudio rhan o fy ngwrs yn y Gymraeg a roeddwn yn ddigon ffodus i ennill  ysgoloriaeth cymhelliant am hyn drwy’r Coleg Cymraeg, sydd yn llawer o help yn y Brifysgol. (Mae cyfle i chi wneud cais erbyn Mai yr 8fed hefyd!)

Yn fy marn i mae astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg yn fantais enfawr, yn enwedig yn y cwrs yma. Mae’n dangos eich bod chi’n gallu defnyddio eich sgiliau a datblygu ar rhain yn y ddwy iaith sydd hefyd yn fantais mawr yn y byd gwaith. Mae hefyd yn helpu cadw defnydd o’r iaith. Nid yw llawer o’m ffrindiau Prifysgol na phobl ar y cwrs yn siarad Cymraeg, felly mae parhau i astudio rhan o’r cwrs yn y Gymraeg yn cadw’r iaith i fynd a nid wyf yn colli defnydd ohono.

Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn ac yn rhoi digon o help i wneud yn siwr eich bod yn hapus ac yn deall y dasg pan yn astudio a gweithio mewn iaith wahanol i bobl eraill ar y cwrs. Chi sydd yn penderfynu pa fodiwlau ‘i chi eisiau gwneud yn y Gymraeg, felly mae digon o ddewis. Bydden i 100% yn argymell astudio rhan o’r cwrs yn y Gymraeg!

Mae’r flwyddyn gyntaf ar fin gorffen a mae wedi mynd mor gyflym. Mae bywyd Prifysgol wedi bod yn wych mor belled ac rwy’n edrych ymlaen i’r blynyddoedd sydd i ddod. Gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd mantais o bob cyfle ‘i chi’n dderbyn yn y Brifysgol a thu hwnt.