Pam astudio yn y Gymraeg?

Helo!

Croeso i fy mlog cyntaf!

Gwyliwch y fideo uchod i weld rhestr fer o’r holl fanteision sydd i’w gael o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg!

Welai chi cyn bo hir!