Pam astudio’r Gyfraith a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg?

Gobeithio i chi fwynhau’r fideo ac iddo fod o gymorth i chi wrth wneud eich dewisiadau am y Brifysgol!

Dwi newydd orffen fy mlwyddyn gyntaf yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ac er iddo fod yn un heriol, dwi wedi mwynhau pob eiliad!

Nid yw penderfynu ar ddewisiadau ynghylch y Brifysgol yn benderfyniadau hawdd ond does dim eisiau i chi boeni. Wrth ddilyn y Coleg Cymraeg ar Facebook, Twitter ac Instagram mae’r Llysgenhadon yn darparu cyngor ac yn rhannu profiadau i hwyluso’r broses i chi.

Felly peidiwch â phryderu! Gwnewch ddigon o waith ymchwil a Phob Lwc!