Pam Dewis Astudio trwy’r Gymraeg?

Fel myfyriwr gobeithiol, mae’n rhaid ystyried nifer o bethau cyn dechrau eich astudiaethau. Pa brifysgol i fynychu, pa gwrs a.y.b. Ond os ydych chi am astudio yng Nghymru, mae rhywbeth arall i gysidro. Hynny yw, ydych chi am astudio trwy’r Gymraeg? Dwi’n siwr eich bod wedi cael sgwrs rhywbryd gan y Coleg Cymraeg yn eich annog chi i wneud hyn. Ond yn aml un o’r pethau olaf mae pobl yn ei feddwl amdano yw hyn. Hefyd efallai bod gan nifer ohonoch chi bryderon am y peth.

Pwrpas fy mlog cyntaf yw i rannu fy mhrofiadau o astudio yn rhannol trwy’r Gymraeg a dangos ei fanteision imi yn bersonol. Yn yr ail flog rydw i am ateb nifer o gwestiynau a phryderon  rydw i wedi eu clywed gan ddarpar fyfyrwyr am astudio yn y Gymraeg.

Pam Bangor?

Cymdeithas Herpetoleg at y ffair glasfyfyrwyr Serendipedd.

I fi, Bangor oedd y dewis amlwg. Rydw i’n astudio cwrs penodol iawn, Sŵoleg gyda
Herpetoleg (ymlusgiaid ac amffibiaid). Bangor yw’r unig brifysgol yn y byd sy’n cynnig Herpetoleg fel cwrs israddol! Mae cymdeithasau academaidd dda hefyd, gan cynnwys cymdeithas Herpetoleg.

Yn ogystal â hyn mae staff yr adran gwyddorau biolegol yn hynod o brofiadol a ddylanwadol o fewn eu meysydd. Os nad oedd hynny’n ddigon, mae Bangor yn hynod o bert hefyd!

Pier
Pier Bangor

Pam dewis astudio trwy’r Gymraeg?

Roeddwn i eisiau parhau a gwella fy Nghymraeg. Mi wnes i astudio yn y Gymraeg trwy gydol TGAU a lefelau A, felly roedd parhau gyda rhywfaint o fy nghwrs yn y Gymraeg yn ddefnyddiol. Roedd e’n ffordd o wneud y symudiad i mewn i brifysgol ac addysg Gymraeg yn haws, yn enwedig gyda deall cysyniadau a therminoleg arbenigol a ddysgais yn y Gymraeg.

 

Fory byddaf yn cyhoeddi fy ail flog ble dwi’n ateb nifer o gwestiynau a phryderon rydw i wedi eu clywed gan ddarpar fyfyrwyr am astudio yn y Gymraeg.