Pam imi ddewis astudio Peirianneg Cemegol?

Helo, a chroeso i fy mlog cyntaf fel un o lysgenhadon y Coleg. Fy enw i yw Rhys Morgan Owen Evans. Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf o astudio Peirianneg Cemegol yn Abertawe.

Pam Peirianneg Cemegol?

Fe ddewisais i astudio peirianneg cemegol yn y brifysgol ar ôl bod ar ddiwrnodau agored mewn nifer o brifysgolion. Nid oeddwn yn siŵr os oeddwn am astudio Peirianneg Cemegol neu Cemeg. Yn y diwrnodau agored dysgais i sut beth yw hi i fod yn beiriannwr. Mae peirianwyr cemegol yn rhan o lawer o brosesau. Maen nhw’n cynhyrchu llawer o bethau gwahanol mewn nifer o sectorau gwahanol iawn. Er enghraifft maent yn creu siampŵ, yn distyllu olew ac yn cynhyrchu brechlynnau a moddion. Mae diwrnodau agored felly yn beth pwysig ichi ei wneud er mwyn cael mwy o wybodaeth am y pwnc ac hefyd yn helpu gyda’r penderfyniad o pa gwrs a pha brifysgol i ddewis fel y gwnaeth i mi!

Pam Abertawe?

Ar ôl bod mewn llawer o ddiwrnodau agored mewn mannau gwahanol fel Bath, Manceinion a Sheffield fe ddes i’r casgliad taw Abertawe oedd y lle i mi. Mae’r campws newydd lawr y Bae yn atyniad mawr. Mae’r offer gorau ar gael gan ei fod yn newydd sbon ac mae’r ffaith ei fod ar y traeth yn atyniad mawr. Mae Wind St yn rhywbeth arall sy’n unigryw am Abertawe. Mae’r holl gymdeithas yn dod ac yn cwrdd yma ac yn ffordd wych i gwrdd â phobl newydd.

Pam dewis astudio trwy’r Gymraeg?

Fe wnes i ddewis astudio rhan o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl cwrdd ag Eifion Jewell yn ystod fy wythnos ‘freshers’. Fe esboniodd i mi pa ddarnau o’r cwrs sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a sut bydd yn fy helpu yn y dyfodol. Mae’ r ffaith fy mod yn astudio darn o fy mhwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i sefyll allan i gyflogwyr. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys 2-3 myfyriwr felly roedd hynny yn rhan fawr o’r dewis. Mae hyn yn rhoi teimlad o gymuned ac yn gadael i chi dod i nabod y darlithwyr yn llawer gwell.