Pam ymgeisio am y Brif Ysgoloriaeth? Fy mhrofiad personol….

Helo a chroeso i fy mlog cyntaf! Gan fod dyddiad cau y brif ysgoloriaeth yn agosau dwi eisiau eich annog i ymgeisio!

Y penderfyniad gorau nes i wrth ystyried addysg Brifysgol oedd ymgeisio ar gyfer ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg! Mi ges i’r fraint o dderbyn y Brif Ysgoloriaeth sy’n golygu fy mod yn derbyn £3,000 ar draws cyfnod o dair blynedd fy nghwrs! Mae hyn o fudd mawr o ystyried costau adnoddau dysgu, byw a chymdeithasu myfyrwyr.

Dwi’n fyfyriwr Y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn mwynhau pob eiliad! Mae’n raid i mi astudio o leiaf 66% sef 80 credyd y flwyddyn o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd yr ysgoloriaeth.

Mae fy holl ddarlithoedd yn y Saesneg a dwi’n derbyn fy seminarau a thiwtorialau yn y Gymraeg. Mae’r trawsieithu yma’n hwyluso astudiaeth fanylach o’r modiwlau ac yn gymorth adolygu buddiol iawn!

Trefna’r Coleg gyfnod o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg i bawb sy’n derbyn Prif Ysgoloriaeth. Dwi’n gobeithio gwneud profiad gwaith gyda bargyfreithiwr Cymraeg yn Llundain fel gwnaeth un o fy nghyd-fyfyrwyr hŷn. Bydd hyn yn gwella fy nghyflogadwyedd yn ogystal â datblygu cysylltiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.

 

Mae astudio yn y Gymraeg yn gyfle gwerthfawr iawn gan nad yw pawb mor ffodus â ni o allu astudio’u pwnc gradd yn eu hiaith gyntaf. Hefyd mae astudio’n ddwyieithog hefyd o fantais fawr wrth ystyried cyflogaeth.

Mae’r broses ymgeisio’n un rhwydd ac yn syml:

  1. Defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg‘ er mwyn gwirio os ydy eich cwrs dewisol yn gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth ar y wefan neu drwy’r Ap.Ap Chwilotydd

2. Ymaelodi â’r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn nodi rhif aelodaeth ar y ffurflen gais.

3. Lawrlwytho’r ffurflen ymgeisio sydd ar y wefan a’i lenwi.

4. Danfon eich cais i’r Coleg!

Felly ewch amdani! Danfonwch eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 15 Ionawr 2017. Peidiwch ag oedi!

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma