Poeni am amser cyfweliada’ Prifysgolion ?

Dwi’n cofio derbyn ebost gan ‘UCAS’ yn deud i mi edrych ar fy nghyfrif i ddarllen y neges ddiweddaraf a chael gwybod fy mod wedi fy nerbyn am gyfweliad. Roedd emosiynau yn carlamu o gyffro, hapusrwydd a balchder…ond roedd elfen o ofn yng nghefn fy mhen. Roedd rhaid paratoi sut i siarad yn ffurfiol, beth i wisgo, beth i ddweud, amser i ffwrdd o’r ysgol i fynychu, a’r holl waith trefnu a.y.y.b
Gan fy mod bellach wedi bod drwy’r broses yma, rhaid cofio mae pobl fel chi a fi ydyn nhw..ond cofio hefyd ei fod yn gystadleuaeth i dderbyn lle..felly ceisio eich gorau sydd angen. Gallaf sicrhau nad oes angen poeni!!

Dyma ‘chydig o dips i’ch helpu fynd ati i baratoi:

  • Ymarfer gyda ffrind / rhieni / athrawon
  • Edrych ar y we a gwylio fideo paratoi am brifysgol ar ‘You-tube’
  • Gwisgo yn ffurfiol, twt a thaclus (Trwsus du a chrys i fechgyn / Sgert neu drowsus du a blows i ferched)
  • Angen gwneud ymdrech i brofi eich bod eisiau astudio ym mhrifysgol o’ch dewis, ond eto angen bod yn chi eich hun ac yn naturiol
  • Os yn astudio pwnc sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mae hawl gennych i dderbyn cyfweliad drwy’r Gymraeg ( Mae’n haws cyfleu pethe drwy’r Gymraeg i chi sydd eisiau siarad drwy’r Gymraeg) Roedd y gallu i gyfathrebu mewn cyfweliad prifysgol drwy’r gyfrwng y Gymraeg yn hanner y frwydr i mi.3_08_16_ccc_y-fenni_0015