Poeni am astudio yn y Gymraeg?

Nid oeddwn i yn hyderus gyda fy iaith cyn dechrau fy nghwrs prifysgol ac roeddwn yn ansicr os oedd fy iaith o safon ddigon da i astudio yn Gymraeg. Erbyn hyn rydw i’n llawer mwy hyderus gyda fy iaith, diolch i’r holl gefnogaeth gan fy narlithwyr a’r holl adnoddau sydd ar gael gan y Coleg. Y mwyaf rydych yn defnyddio’r iaith, y mwyaf hyderus y byddwch chi. Gobeithio fod y fideo yma o gymorth ichi wrth ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg!