Poeni am eich iaith?

Fel dwedodd Carys yn ei blog hi ‘Cyflwyniad Ysgol’, mae’r llysgenhadon a staff y coleg yn brysur yn ymweld ag ysgolion i’ch perswadio chi i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Wnes i ymweld ag Ysgol Gyfun Rhydywaun. Roedd yn braf gweld cymaint o ddisgyblion yn frwd am eu dyfodol.

Un o bryderon disgyblion Rhydywaun oedd safon eu iaith nhw. Nad oedden nhw’n credu bod eu Cymraeg nhw ar safon Prifysgol. Roeddwn i yn teimlo’r un peth cyn dechreuais i fy nghwrs ond erbyn hyn rydw i yn teimlo’n hyderus yn cyflwyno darn o waith neu wneud cyflwyniad yn y Gymraeg. Dydw i ddim yn siarad Cymraeg cartref felly ar ôl gorffen ysgol roeddwn i yn poeni nad oeddwn i’n ymarfer fy iaith ac nad oedd ar safon prifysgol. Rydw i’n teimlo yn hollol wahanol am fy iaith erbyn hyn. Rydw i’n hyderus ac yn mwynhau siarad Cymraeg. Mae llawer o gymorth ar gael gan eich darlithwyr a’ch cyd myfyriwr felly peidiwch â phoeni! Y mwy rydych yn defnyddio eich iaith, y fwy naturiol bydd!

Ymweld ag Ysgol Gyfun Rhydywaun
Ymweld ag Ysgol Gyfun Rhydywaun

Un o fanteision astudio trwy’r gyfrwyng Gymraeg a cheisio am ysgoloriaeth yw’r ffaith rydych yn gallu ennill Tystysgrif yr iaith. Mae Dystysgrif yr iaith yn profi i gyflogwyr rydych chi â sgiliau Cymraeg proffesiynol. Mae’r dystysgrif dim ond yn edrych yn wych ar eich CV ond mae’n hefyd yn galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg. I ennill y Dystysgrif mae rhaid i chi wneud cyflwyniad ac eistedd arholiad ysgrifenedig. Mae nifer o adnoddau ar wefan y coleg a sesiynau paratoi yn eich prifysgol i’ch helpu chi. Rydw i wedi datblygu fy sgiliau cymaint y flwyddyn hon rydw i wedi ennill Rhagoriaeth yn Dystysgrif yr iaith, gradd na fyddai wedi ennill ar ddechrau’r cwrs. Os dwi gallu ‘neud e, rydych chi gallu!

Roeddwn i yn lwcus i dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant ac ennill tystysgrif yr iaith felly peidiwch â cholli’r cyfle i ymgeisio.