Porthi’r £5,000!

Ma’ bywyd myfyriwr yn gostus! O’r llyfrau i’r llety, o’r crôls i’r cymdeithasu – ma’ cynilo yn dasg anodd yng nghanol bwrlwm prifysgol. Ro’n i mor gyfarwydd â Mam yn golchi fy nillad, yn newid fy nghynfasau ac yn fy mwydo’n rheolaidd. Ond, â minnau’n awr yn y ddinas fawr yn astudio’r Gyfraith â’r Gymraeg, rwy’n sylwi mai diwedd y gân yw’r geiniog!

Mae’n amhosib peidio cymdeithasu pan yn fyfyriwr!

Er hyn, does dim lle gen i i gwyno’n ormodol gan fod cymorth ar gael i ni, fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, i astudio yn ein mamiaith. Mae cyfle i ni, yn ychwanegol i ysgoloriaethau arferol y Coleg Cymraeg, i fentro am Ysgoloriaeth William Salesbury.

Clic ar y Chwilotydd. Darganfod fy mod yn gymwys. Llenwi’r ffurflen gais ac aros. Dyna’r broses syml ymgymerais â hi’r adeg hon llynedd ac i fy syndod, cefais fy newis fel y fyfyrwraig lwcus i gael fy mhorthi gan y £5,000 o gronfa William Salesbury! Ysgolhaig o’r cyfnod Dadeni oedd Salesbury ac efe gyfieithodd y Testament Newydd i’r Gymraeg.

Gyda’r dyddiad cau mewn mis, rwy’n annog unrhyw un i roi cynnig arni! Cefais y cyfle i siarad â Geraint Lloyd ar Radio Cymru cyn ymuno ag Elin o’r Coleg Cymraeg ar y soffa felen enwog ar ‘Prynhawn Da’ i hysbysebu’r ysgoloriaeth.

Ydych chi’n gymwys? Rhaid eich bod…

  • yn astudio 100% o’ch gradd trwy’r Gymraeg (mae rhestr o’r cyrsiau ar wefan y Coleg Cymraeg).
  • yn bwriadu dechrau’n y Brifysgol eleni.
  • yn cyflwyno eich ffurflen gais erbyn yr ugeinfed o Fawrth.

Gan fy mod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg hefyd, dwi’n fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan ddarpar fyfyrwyr ynglŷn â’r ysgoloriaeth. Pob lwc!