Prawf ysgrifenedig – Tystysgrif Sgiliau Iaith

TSIOs ydych yn edrych ar y wefan, darllen Llais y Llysgennad, neu’n dod i Ffair UCAS, byddwch yn ein clywed ni’n sôn am y Dystysgrif Sgiliau Iaith, ond beth yw hi? Cymhwyster yw’r dystysgrif sy’n dangos i gyflogwyr eich gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol. Un o amodau ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw eich bod yn sefyll y DSI, ond y mae hawl gan unrhyw fyfyriwr ymgeisio.

 

Felly, beth sydd rhaid ei wneud?

Cyflwyniad llafar :-

Fel Elen, dw i wedi gwneud y cyflwyniad yn ddiweddar. Mae Elen wedi ysgrifennu blog am ei phrofiad felly darllenwch ei blog er mwyn cael mwy o wybodaeth am y dasg hon!

Arholiad ysgrifenedig:-

Dw i wrthi’n paratoi am yr arholiad sy’n cynnwys 3 chwestiwn. Un yw cywiro gwallau iaith, yr ail yw tasg drawsieithu, a’r un olaf yw tasg ysgrifennu rhydd. Felly, mae rhaid gwybod eich gramadeg! Ond peidiwch â becso, mae sesiynau paratoi ar gael. Dw i wedi mynychu sawl sesiwn paratoi am y cyflwyniad llafar a sesiynau gloywi iaith, ac mae rhaid dweud eu bod yn werth mynychu. Nid yn unig y byddwch yn paratoi at yr arholiad ond bydd yn helpu i wella eich Iaith yn eich gwaith hefyd – BOGOF!

Efallai eich bod yn meddwl “beth yw’r pwynt?”, felly dyma rai manteision i ateb eich cwestiwn:

  • Mae cyflogwyr yn cydnabod y dystysgrif – byddwch yn sefyll allan o’r dorf.
  • Bydd eich sgiliau cyfathrebu’n gwella.
  • Byddwch yn codi hyder yn eich iaith.
  • Mae’n rhad ac am ddim!

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma