Profiad Bythgofiadwy o fod yn lysgennad i’r Coleg Cymraeg!!

Dwi wedi derbyn y cyfle gwych i gael chwarae rhan fel llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni, ond bellach mae fy amser yn dod i derfyn a hoffwn ddiolch o galon i’r Coleg am y cyfleoedd a’r profiada’ dwi wedi eu derbyn ganddynt.

Dwi wedi cwrdd â llawer o bobl gwahanol, ffrindiau da, ac wedi dysgu llawer gyda’m rôl fel llysgennad. Dwi wedi magu hyder, sgiliau cyfathrebu, ysgoloriaeth, cymorth a phrofiad bythgofiadwy a does dim gair i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i.

Photo 4
Derbyn y dystysgrif sgiliau iaith
20160615_211228
Sara, Haf a fi yn ffair UCAS Bangor

Mi fyswn i yn cynghori unrhywun i fynd amdani i ymgeisio am gymorth a manteision fel a gefais i gan y Coleg Cymraeg: Ysgoloriaethau, Llysgennad, Tystysgrif Sgiliau Iaith, Profiad gwaith, Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a parhau fy astudiaethau drwy fy mamiaith. Dyma ansoddeiriau i ddisgrifio pa mor wych yw’r Coleg Cymraeg.

Cymraeg                                                                                                                                                               Orau                                                                                                                                                           Llysgennad                                                                                                                                                         Epic                                                                                                                                                             Gwersi drwy’r Gymraeg

Cyfathrebu                                                                                                                                                   Ymestyn                                                                                                                                                               Magu sgiliau                                                                                                                                                   Rhagorol                                                                                                                                                   Angerddol
Ehangu cyfleon
Gwerthfawr

Y cwbl allaf ddweud gyda sicrwydd, yw fy mod wedi mwynhau yn arw iawn, a diolch eto i’r Coleg Cymraeg:

coleg-cymraeg-ysho
Ymweliad ysgol!

Ni allaf ond datgan fy rhyddhad,                                                                                                                     Wrth fod yn lysgennad,                                                                                                                                   Ond braint ardderchog a fu,                                                                                                                           Hwyl ac amser bythgofiadwy.

Llysgenhadon 2016!
Llysgenhadon 2016!