Profiad Gwaith!

Un budd arall gewch chi gan y Coleg Cymraeg o dderbyn ysgoloriaeth (yn ogystal â’r arian a’r Tystysgrif Sgiliau Iaith) yw ei fod yn trefnu profiad gwaith ichi!

Gan fy mod yn derbyn yr ysgoloriaeth cymhelliant, un o’r amodau oedd fod angen i mi wneud profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am 10 diwrnod. Mae’r Coleg yn trefnu profiad gwaith sydd yn seiliedig ar eich cwrs prifysgol a’ch cynlluniau am y dyfodol. Rydw i’n astudio cwrs Gwleidyddiaeth, a gan fod gen i lawer o ddiddordeb yn y pwnc yma fe wnaeth y Coleg drefnu profiad gwaith a oedd yn gysylltiedig â hyn. Trefnodd y Coleg i mi i wneud lleoliad gyda chwmni materion cyhoeddus Deryn sydd ym Mae Caerdydd.

Public Affairs Wales: Deryn

Roedd y lleoliad yma yn un perffaith i mi, gan fod y cwmni yn gweithio llawer gyda chwmnïau ar draws y DU. Mae’r cwmni yn helpu sefydliadau a chwmnïau yng Nghymru, sydd angen cysylltu â chymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau gwleidyddol ar bob lefel. Maen nhw’n gweithio gyda chwmnïau er mwyn galluogi iddynt ffurfio cysylltiadau a gweithio gyda llywodraethwyr a hefyd gyda’r llywodraeth.

Fe wnes i fy lleoliad gwaith gyda Deryn ar ôl yr etholiad cyffredinol a’r etholiadau cyngor flwyddyn yma, felly roedd llawer iawn o waith i mi i wneud! Fy swydd i am y rhan fwyaf o’r wythnos oedd casglu’r data newydd a chanlyniadau diweddaraf yr etholiadau ac i roi’r rhain i mewn i’r system. I’r mwyafrif o bobl ifanc mae’n siwr bod casglu data etholiadau yn eithaf diflas, ond i mi roedd hyn yn beth diddorol iawn ac roedd wedi galluogi i mi gael cipolwg i mewn i fyd gwleidyddiaeth.

Rydw i’n falch iawn fod gen i’r profiad yma ar gyfer fy sgiliau personol ac hefyd mae’n rhywbeth da i roi ar fy CV! Mae’r Coleg wedi galluogi i mi gael amryw o sgiliau newydd a phrofiadau diddorol a fydd yn fuddiol iawn i mi yn y dyfodol. Cofiwch felly ymgeisio am un o ysgoloriaethau’r Coleg eleni er mwyn manteisio ar y profiad gwaith a llawer mwy!