Prosbectws 2018 y Coleg

Dyma fy mlog cyntaf fel Llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

Yma, dwi’n siarad gyda Ethan a Meilyr am y prosbectws newydd mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i gyhoeddi. Mae manylion am yr holl gyrsiau, prifysgolion, ysgoloriaethau a llawer mwy yn y prosbectws. Mae hefyd copi ar lein o’r prosbectws ar wefan y Coleg. Mae copiau wedi eu dosbarthu i ysgolion a cholegau felly edrychwch allan amdano!

O brofiad ymchwilio mewn i Brifysgolion, nid oes gwell ffordd i ddarganfod mwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg yng Nghymru na’r prosbectws yma. Yn bersonol, roedd o’n hanfodol i mi wrth bwyso a mesur fy opsiynau ym mlwyddyn deuddeg.

Mwynhewch!