‘Prynhawn Da’

Helo! Meleri Williams ydw i, un o lysgenhadon newydd y Coleg Cymraeg ar gyfer 2018. Mae’r gwaith wedi dechrau’n barod gan i fi gael cyfweliad ar raglen Prynhawn Da ar S4C rhai wythnosau’n ôl.

Cefais i a’m cyd-lysgenhadon; Dylan a Llio, groeso cynnes yn stiwdio gynhyrchu Tinopolis yn Llanelli a braint oedd cwrdd â Sian ac Owain y cyflwynwyr a chyflawni breuddwyd, wrth gwrs, sef cael eistedd ar yr enwog soffa felen!

Soniais i, Dylan a Llio, am;

  • bwysigrwydd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r llu o fanteision sy’n deillio o wneud hynny.
  • sut y mae ymgymryd â rhannau o’n cyrsiau prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg gynnig ymdeimlad cartrefol a theuluol mewn seminarau a darlithoedd a sut mae’n ein caniatáu i deimlo’n fwy hyderus wrth drafod a holi cwestiynau.
  • sut y byddai astudio yn ddwyieithog yn agor amrywiaeth eang o ddrysau yn y byd gwaith wrth i gyflogwyr chwilio am rinweddau unigryw mewn unigolion a sgiliau cyfathrebu o safon uchel.

Fel myfyrwraig newyddiaduraeth, roedd yn brofiad gwych cael profi’r diwydiant cynhyrchu a chyflwyno. Mwynheais y profiad yn fawr ac edrychaf ymlaen at gyflawni mwy o waith gyda’r Coleg Cymraeg dros y flwyddyn!

Cofiwch ddefnyddio chwilotydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn darganfod pa gyrsiau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a manteisiwch ar y cyfleoedd!