Pwysigrwydd ymgymryd â chyfleoedd allgyrsiol

Fel glas fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n astudio Newyddiaduraeth a Chyfathrebu, rwyf wedi derbyn mewnwelediad euraidd i’r arwyddocâd o fanteisio ar gyfleoedd allgyrsiol.

Yn amlwg, ffocws pob unigolyn yw llwyddo yn ei raddau – yn y pen draw dyna’r rheswm pam mae pob person yn dymuno astudio yn y brifysgol, i ennill cymhwyster i gynyddu ei gyflogadwyedd. Ond, nid yw pawb yn dewis uchafu ei defnydd o gyfleodd allgyrsiol.

Yn naturiol, fel un sy’n astudio newyddiaduraeth, mae gen i ddiddordeb helaeth yn y cyfrangau. Rwy’n hynod o ffodus bod gan Gaerdydd sylfaen anhygoel ar gyfer cyfryngau myfyrwyr sy’n cynnwys darpariaeth Gymraeg o’r radd flaenaf.

Mae’r CMCC – Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd – yn gyfle ardderchog i fyfyrwyr ymgymryd â’i ddiddordebau boed hynny’n gyflwyno ar y radio, ysgrifennu yn y papur newydd, neu gyfrannu at gylchgrawn trwy gyfrwng ei mamiaith.

Yn sgil y cyfleodd yma, mae modd mireinio sgiliau personol, datblygu profiadau arloesol tra hefyd yn cyfoethogi eich rhinweddau. Ymhellach, mae cyfranogi at y fath sefydliadau yn dystiolaeth glir o ymrwymiad parhaus tuag at fywyd ac ethos y brifysgol.

Nid yw’r fath gyfraniad yn orfodol, ac yn amlwg, ni fyddai pawb yn meddu ar ddiddordeb cyfatebol yn y maes, ond mae’n bwysig iawn i ddangos eich bod yn gwerthfawrogi ac yn meddu ar holl gyfleodd a ddarparwyd gan y brifysgol.

Er gwaethaf y ffaith bod y brifysgol yn ymddangos fel cyfnod hir, mae’r flwyddyn gyntaf wedi gwibio heibio (hyd yn hyn), ac mi fyddaf wedi cwblhau fy ngradd o fewn cwpl o flynyddoedd. Yn unol â hynny, nid oes modd pwysleisio’r angen i fanteisio ac ymgymryd â’r cyfleoedd allgyrsiol yn ddigonol – does dim digon o amser i bendroni!

Geiriau gan Llion Carbis.