Eisteddfod Caerdydd 2016!

Sbri yn y ‘Steddfod!

Bu’r penwythnos yn un i’w chofio, ac nid am Gymru yn ennill yn erbyn Ffrainc yn unig!
Penwythnos llawn sbri oedd penwythnos yr Eisteddfod Ryng-golegol, wrth i brifysgolion o bob rhan o Gymru ddod i Gaerdydd i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn amryw o gystadlaethau.

Eisteddfod Caerdydd 2016!
Eisteddfod Caerdydd 2016!


I mi yn bersonol, yr uchafbwynt oedd cystadleuaeth y grŵp dawnsio disgo, gyda bechgyn Bangor a Chaerdydd yn gwneud i bob aelod o’r gynulleidfa chwerthin gyda’u symudiadau a’u gwisgoedd doniol!

Braf oedd gweld y beirniaid yn mwynhau sef Tudur Phillips, Miriam Isaac a Jacob Ifan, wrth iddynt ymuno i mewn ym miri’r ŵyl. Braf oedd cael Lois Cernyw a Geraint Hardy i arwain yr Eisteddfod hefyd wrth iddynt hwyluso’r dydd.

Bangor ddaeth i’r brig, gyda Chaerdydd yn ail (HWRE!), Aberystwyth yn drydydd, Y Drindod Dewi Sant yn bedwerydd, a phrifysgol Abertawe yn bumed! Diwrnod da o gystadlu!

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dathlu!
Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dathlu!

 

Rhaid llongyfarch y rheiny a fu’n fuddugol yn y fedal ddrama, y fedal gelf, y fedal i ddysgwyr, ynghyd a’r goron a’r gadair! (A ddaeth i Gaerdydd gyda llaw)

Bu’n benwythnos i’w chofio… yn enwedig i fy nghyd-lysgennad Dylan Nicholas, wrth iddo gamu i’r llwyfan yn unigol i gystadlu yng nghystadleuaeth y meimio i gerddoriaeth. Daeth Dylan yn drydydd yn y gystadleuaeth wrth iddo feimio i’r gân ‘Talu bills’. Gwell lwc tro nesaf Dylan!

Dylan yn barod i berfformio!
Dylan yn barod i berfformio!


Pleser oedd gweld enw’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar y rhaglen hefyd, wrth iddynt noddi’r diwrnod.
I goroni’r cyfan, bu dathlu mawr yng Nghlwb Ifor bach, gyda bandiau megis Y Bandana, Cledrau, Breichiau Hir , Tymbal, Bwncath, Geraint Jarman , heb anghofio DJs Elan a Mari! Bu hon yn noson lwyddiannus gyda phawb yn cymdeithasu ac yn mwynhau’r gerddoriaeth Gymreig!

Llongyfarchiadau mawr i bawb! Edrychaf ymlaen at flwyddyn nesaf!