Sesiwn Hyfforddiant y Coleg!

Felly dyma fi nôl ym mis Rhagfyr yng Nghaerdydd. Roeddwn yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi ar gyfer cynrychiolwyr myfyrwyr y coleg lle cefais fy atgoffa o gyfleusterau ardderchog y Coleg Cymraeg. Cawsom weithdy ar:

  • Arweinyddiaeth
  • Cyflwyno effeithiol
  • Siarad cyhoeddus
  • Rôl cynrychiolydd myfyrwyr
  • Gwybodaeth am waith y Coleg

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy ethol fel cynrychiolydd myfyrwyr ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg. Ni allaf bwysleisio pa mor werthfawr yw’r profiad hwn a byddwn yn ei argymell i unrhyw un sy’n meddwl gwneud cais.

Drwy fod yn gynrychiolydd yr wyf wedi dysgu cymaint o sgiliau newydd ac rwyf yn gwybod y byddant yn fanteisiol i fy ngyrfa yn y dyfodol. Ymhlith y sgiliau hyn mae siarad cyhoeddus , cyflwyno a chyfathrebu. Mae mor bwysig bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed a’u cynrychioli’n effeithiol fel y gallwn gael y gwasanaethau gorau y gall y Coleg Cymraeg ei roi.

Mae hefyd yn esgus i wisgo’n smart!

Poppy Evans Sessiwn Hyforddiant
Poppy Evans yn derbyn sesiwn hyfforddiant yng Nghaerdydd