‘Steddfod Môn 2017

Wel bellach mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi dod i ben! Er i’r wythnos ddechrau gyda thywydd gwael cafwyd haul a thywydd sych ar gyfer gweddill yr wythnos yn Ynys Môn.

Mi fuodd hi’n brysur iawn ar stondin y Coleg Cymraeg trwy gydol yr wythnos gyda llawer o weithgareddau amrywiol yn mynd ymlaen gan gynnwys sesiwn dal nadroedd hefo Rhiannon, un o lysgenhadon y Coleg a hefyd sesiwn darllen newyddion hefo darlithwyr Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Cafwyd llawer o fandiau byw ar y stondin gan gynnwys Gildas, Patrobas ac enillydd Cân i Gymru 2017 Cadi Edwards.  Cafwyd perfformiad gan Theatr Fforwm GISDA hefyd. Pob un yn wych.

Cafodd nifer o bobl eu gwobrwyo yn seremonïau’r steddfod ac hefyd ar stondin Coleg Cymraeg. Llongyfarchiadau i bob un.

Dydd Gwener cynhaliwyd sosial i fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr ac roedd yn gyfle gwych i ddod i adnabod pobl wahanol.  Roedd hefyd yn rhoi cyfle i’r darpar fyfyrwyr ddod i adnabod staff y Coleg a hefyd ni’r llysgenhadon. Ond peidiwch â phoeni os na chawsoch gyfle i ddod draw. Ewch ar wefannau cymdeithasol y Coleg Cymraeg a gallwch weld beth wnaethoch ei golli ar y stondin yn ogystal â chlipiau fideo o’r bandiau yn perfformio. @DyDdyfodolDi a Facebook.

Os y daethoch chi draw gobeithio eich bod wedi mwynhau’r Eisteddfod a’r rheiny ohonoch a aeth i Faes B gobeithio eich bod wedi mwynhau ac wedi aros yn gall ;). Gobeithio y cawsoch yr holl wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdano ond peidiwch bod ofn cysylltu os oes gennych fwy o gwestiynau. Gobeithio bod gennych ddigon o feiros rŵan i fynd yn ôl i’r ysgol neu’r brifysgol!!