‘Steddfod y Fenni 2016!!

Wrth i’r Eisteddfod Genedlaethol agosau bydd y Cymry’n uno gyda’i gilydd eleni yn y Fenni ar 29ain o Orffennaf i’r 6ed o Awst i gystadlu, cefnogi a chymdeithasu.

Mae’r Eisteddfod yn argoeli i fod yn dda unwaith eto eleni, wrth i’r Coleg Cymraeg leoli stondin ar y maes. Fe fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal pob dydd, gyda chyfle gwych i gael sgwrs a dod i nabod ein llysgenhadon wrth glywed eu profiadau hwy. Yn ogystal, bydd adloniant byw ar y stondin gyda Cledrau, Ed Holden, Patrobas, Mabli Tudur, Glain Rhys a llawer mwy yn galw draw yn ystod yr wythnos. Felly dewch draw!!

IMG_2938
Rhowch y prifysgolion ar y map!
IMG_0179
Ed Holden yn perfformio!

Dyma’r rhaglen lawn gweithgareddau ar ein stondin yr wythnos nesaf!

Rydyn ni fel llysgenhadon y Coleg Cymraeg yn awyddus i chi alw draw am glonc, er mwyn ddod i wybod mwy am waith y coleg, siarad â’n llysgenhadon a’r staff, er mwyn hwyluso eich profiad i’r Brifysgol. Mae cyfle i ennill ysgoloriaethau hyd at £5,000 i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dewch draw i gael gwybod mwy!

Wrth weithio yn ystod y dydd bydd cyfle gennai, fel nifer fawr ohonoch, i alw draw yn Maes B, er mwyn mwynhau yn ystod y nos gyda ffrindiau a dod i gwrdd a ffrindiau newydd. Felly mae’n argoeli i fod yn wythnos wyllt ac yn llawn cyffro!!

maes b

Cofiwch alw draw yn stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ystod rhagbrofion ar gystadlu, yn eich amser sbâr, am chlonc neu jyst awydd gorffwys ychydig ar ôl noson wyllt yn Maes B! Edrych ymlaen at eich gweld, croeso i bawb!!!

Galwch draw i’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar y maes, sy’n cael ei drefnu am y tro cyntaf eleni gan y Coleg. Mae llu o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu bob dydd gan gynnwys y Sioe Wyddoniaeth Wych am 11:00 a 2:30 bob dydd, Syllu ar y Sêr yn Planetariwm a nifer o weithgareddau eraill gwyddonol.