Stori’n Torri!

Anghofiwch am y farsity flynyddol rhwng Caerdydd ac Abertawe, eleni bu criw newyddiaduriaeth Prifysgol Caerdydd draw ym Mhrifysgol Abertawe yn brwydro yng ngweithdy Stori’n Torri!

Roedd y gweithdy unigryw, a gefnogwyd gan y Coleg Cymraeg, yn cynnig y cyfle i ni a myfyrwyr Abertawe brofi ein sgiliau newyddiadurol, a hynny drwy weithdy ymarferol ac wrth i’r stori dorri!

Wedi sawl senario gwahanol yn ymdrin â’r ochr newyddiadurol a chysylltiadau cyhoeddus cawsom y cyfle i ddefnyddio adnoddau newyddiadurol proffesiynol gan gynnal cyfweliadau ac ymateb i ddigwyddiadau’r dydd.

Diolch i Sian Morgan Lloyd, Manon Ahir ac Iwan Williams am drefnu’r diwrnod llwyddiannus.