Sut i lenwi ffurflen UCAS.

Yn gyntaf y peth pwysicach i gofio wrth lenwi ffurflen UCAS yw paid becso, mae’n edrych yn llawer mwy cymhleth na beth mae, felly cymerwch eich amser. Mae gymaint o bethau i ystyried wrth lenwi ffurflen UCAS er enghraifft… pa gwrs? Pa brifysgol? Sut i ysgrifennu datganiad personol? neu Beth i gynnwys? 

Yn dilyn fy mhrofiad personol o lenwi ffurflen UCAS, rydw i wedi crynhoi tips dwi’n gobeithio bydd o fudd i chi wrth fynd drwy’r broses.

Tip 1. Dewis cwrs.
Mae dewis pa gwrs rydych chi am astudio yn y brifysgol yn gallu bod yn anodd ac yn rhwystredig. Cofiwch:
• Dewis cwrs o’ch diddordeb chi -  mae gwneud gradd yn ddrud felly paid dewis cwrs ti ddim wirioneddol eisiau ei wneud. 
• Paid dilyn dy ffrindiau - er bod y syniad o symud i ffwrdd neu astudio gyda rhywun chi’n nabod yn teimlo’n gartrefol, eto, does dim pwynt gwneud cwrs chi ddim wir eisiau gwneud. 
• Edrychwch ar chwilotydd y Coleg Cymraeg i weld pa gyrsiau sydd ar gael ac yn ble.

Tip 2. Ymchwiliwch.
Peidiwch â gwneud eich penderfyniad cyn ymchwilio'r lleoliadau gwahanol. Mae cymaint o ddewis. Cofiwch:
• Siarad â rhieni ac athrawon - nhw sy’n eich nabod chi orau, ac felly fe fydd eu cyngor nhw’n help mawr.
• Ewch i ddiwrnodau agored i weld y brifysgol a hefyd yr ardal.

Tip 3. Paid aros tan y funud ola’.
Peth gwaetha’ allwch chi ‘neud yw gadael popeth tan y funud olaf, does dim byd gwaeth na brysio -  mi fyddwch chi’n gadael pethau mas a hefyd gwneud mwy o wallau. 
• Dechreuwch yn gynnar wrth edrych ar gyrsiau a phrifysgolion, yna mi fyddwch chi’n barod i lenwi eich ffurflen UCAS gyda digon o amser.
• Ail drafftiwch eich datganiad personol digon o weithiau fel ei fod yn berffaith.
• Gofynnwch i’ch athrawon a rhieni i'w ddarllen - mae nhw yna i’ch helpu.

Tip 4. Byddwch yn ddiddorol.
Cofiwch fod prifysgolion yn edrych am fyfyrwyr sydd am ddod â rhywbeth i’r brifysgol felly os ydych â diddordeb mewn drama neu chwaraeon cofiwch sôn am hyn yn eich datganiad.
• Byddwch yn onest hefyd - does dim pwynt dweud celwydd yn eich datganiad.
• Cofiwch sôn am eich diddordebau a phrofiadau personol, mae prifysgolion eisiau myfyrwyr mentrus.
• Byddwch yn bositif - nodwch eich sgiliau a beth rydych chi’n gwneud yn dda.

Tip 5. Trefn.
Strwythur a threfn eich datganiad personol yw’r peth cyntaf mae’r brifysgol yn ei weld felly cofiwch ystyried hyn wrth ei ysgrifennu.
• Sicrhewch bod eich iaith a gramadeg yn gywir trwy gydol eich datganiad personol.
• Gwnewch yn siwr fod na strwythur cryf a phendant, edrychwch ar y we am batrymlun neu gofynnwch i’ch tiwtor.
• Paid cywasgu gormod o wybodaeth i mewn i’ch datganiad personol, weithiau mae llai yn well.

Tip 6. Paid poeni.
Ac yn olaf paid becso wrth lenwi eich ffurflen UCAS, os ydych wedi cymrych eich amser a dilyn y tips uchod byddwch chi’n hollol iawn. Mae prifysgolion yn derbyn gymaint o geisiadau ac felly’n mae’n cymryd llawer o amser iddyn nhw fynd  trwy bob un, felly os mae rhai o’ch ffrindiau yn derbyn cynnig cyn chi, byddwch yn amyneddgar, bydd eich cyfle chi’n dod felly eisteddwch yn ôl a mwynhewch y broses.

pob lwc :).