*Sut i oroesi’r freshers flu…*

Su’mae Dylan sy’ ma! Gobeithio fod pawb wedi mwynhau Wythnos y Glas a bo’ chi ddim yn syffro gormod o’r hen “freshers flu” ‘na. Mae hwn yn gwbl eironig gan fy mod ar hyn o bryd yn ‘sgrifennu’r blog ‘ma yn y gwely gyda dau tissue lan fy nhrwyn, yn yfed mêl a wisgi fel bod e’n mynd mas o ffasiwn, ond dyna ni!

Rwy’ newydd ddechrau fy mlwyddyn ola’ ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Drama ac Astudiaethau Theatr gydag Addysg, felly ma’ gyda fi ddigon o wybodaeth a digon o brofiad i allu cynorthwyo chi i oroesi’r FRESHERS FLU!!

TIPS DYLAN AR GYFER GOROESI’R FRESHERS FLU

  1. Yfwch digon o DDŴR. DIM fodca, DIM peints, DIM coctêls, ond DŴR !
  2. Aberthwch noson allan gyda’r criw ar gyfer noson gynnar, ymlaciedig. Cofiwch does dim byd yn bod gyda Netflix a Chill, ond yn ystod y cyfnod o wella mae’n bwysig cael mwy o Netflix a llai o’r chill, dydych chi ddim eisiau lledaenu’r flu i neeeeeeeeb arall 😉
  3. Fi’n gwybod bod y 2 for 1 Tuesdays yn Dominos yn ddigon o demtasiwn, ond cofiwch mae rhaid bwyta’n iach gyda chydbwysedd o lysiau a ffrwythau. A na, dyw pinafal ar bitsa ddim yn cyfri fel un o’ch pump y dydd.
  4. Stociwch i fyny ar ddigon o baracetamols, losin annwyd a Lempsip!

Does dim amheuaeth bod y camau yma wedi helpu fi i oroesi 3 Wythnos y Glas yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol ac rwy’n gobeithio y byddwn nhw o fudd i chi.

Os yn darllen y blog, mae’n rhaid bod hi di bod yn Wythnos y Glas llwyddiannus i chi a hoffem eich llongyfarch ar hynny!

Mae’r Wythnos y Glas wedi dod i ben, ar semester cynta’ sydd o’m blaenau. Ond cofiwch bydd yna ddigon o amser i ail-fyw eich gwallgofrwydd yn ystod y semester i ddod. Felly, gwyliwch allan am ddigwyddiadau yn eich prifysgol chi! Rwy’n siŵr bydd ‘na ddigon…