Symud o Gaerdydd i Fangor

Helo, Sioned dwi, ac rwyf newydd orffen fy mlwyddyn gyntaf yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Rydw i’n dod yn wreiddiol o Gaerdydd ac felly pan wnes i fy mhenderfyniad i ddod yma, cefais lot o gwestiynau yn gofyn tybed pam fuaswn i eisiau symud o’r ddinas fawr. Does dim dadlau bod digonedd ar gael yng Nghaerdydd; siopau, adloniant a llwythi o gyfleoedd.

Ond, dyna dwi wedi arfer ‘ag o. Roeddwn i mor awyddus i gael newid a phrofi rhywle cwbl wahanol. Er bod Bangor yn newid byd o Gaerdydd, mae hi mor neis i gael egwyl fach o brysurdeb y ddinas a byw o gwmpas gymaint o olygfeydd anhygoel.

Roeddwn i wedi synnu ar ba mor gartrefol y teimlais yn syth ar ôl symud. Buasech yn disgwyl y byddai bod 4 awr a hanner i ffwrdd o adref yn peri tipyn o hiraeth. Fodd bynnag, dwi dal i deimlo fel fy mod i adref yma (dwi dal yng Nghymru wedi’r cyfan!).

Hefyd, er fy mod wedi symud yn bellach i ffwrdd o Mam a Dad, dwi ddigon ffodus o fod wedi symud lot yn agosach i Nain a Taid yn Ynys Môn. Mae hynny yn amlwg wedi bod yn gysur ac yn gymorth mawr pan dwi wedi bod yn sâl (neu eisiau cinio Dydd Sul!).

Yn sicr, dwi’m yn difaru dod yma o gwbl; allai ddim dychmygu bod wedi mynd i unrhyw brifysgol arall. Heb sôn am y cwrs ei hunan – dwi’n hapus iawn gyda’m mhenderfyniad i astudio Seicoleg. Rwyf wedi mwynhau’r flwyddyn gyntaf yn fawr iawn. Newydd orffen fy arholiadau wythnos ddiwethaf ydw i ac felly rwy’n edrych ymlaen at ymlacio dros yr haf.

Ar y nodyn olaf, fe fydda’ i a nifer o’r llysgenhadon eraill yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yn Llanfair Ym Muallt ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rhwng y 28ain o Fai a’r 2il o Fehefin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu yn ffansi sgwrs, dewch draw i Stondin 115-118! Hwyl am y tro a gobeithio welai chi yno!