Tips i chi sydd yn cwblhau Ffurflenni cais UCAS !!

Mae’n gyfnod anodd ar hyn o bryd ac mae straen arnoch fel disgyblion chweched dosbarth/ myfyrwyr Colegau. Ar ben hyn mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen UCAS! Datganiad personol, cyfeiriadau, pa gwrs/bwnc ? Mae’n rhaid meddwl yn ofalus!  Mae addysg uwch israddedig yn cynnwys pynciau diddorol i’ch helpu i gyrraedd gyrfaoedd newydd ac â’r potensial o ennill cymhwysterau uwch. Gydag amrywiaeth eang o gyrsiau ar gael, mae’n bwysig ymchwilio i’r hyn sydd yn bwysig i chi, gan gofio fod y Coleg Cymraeg ar gael i’ch helpu i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyma ‘tip top tips’ i’ch helpu i fynd ati:

TIP 1 Meddwl am bwnc o’ch diddordeb chi i’w hastudio ar lefel uwch yn y Brifysgol, gan ystyried os yw’r pwnc ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg….Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg.

TIP 2 Ymchwilio i brosbectws prifysgolion o’ch dewis, ac ymweld â diwrnodau agored. Edrychwch ar brosbectws y Coleg Cymraeg i ddarganfod os yw’r pynciau o’ch dewis ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

TIP 3  Siaradwch gyda myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr sydd yn astudio pynciau o ddiddordeb i chi, a thrwy wneud hyn, gallwch uniaethu gyda beth maen nhw yn ei brofi.

TIP 4  Er bod timau gyrfaoedd ar gael i’ch helpu, ni allant ysgrifennu eich datganiad i chi, ond gallant gynnig y cyngor gorau i chi. Felly, meddyliwch pam ydych chi eisiau astudio’r pwnc o’ch dewis, beth yw eich diddordebau, pam astudio ym mhrifysgol o’ch dewis ?

TIP 5 Cofiwch gynnwys eich brwdfrydedd, cryfderau, profiadau bywyd, profiadau gwaith sydd yn cryfhau eich datganiad. Dwi’n cofio fi yn ysgrifennu fy natganiad a fy nod oedd i greu argraff er mwyn iddynt fy newis ar gyfer y cwrs. Wrth gwrs, ar y pryd doedd geiriau academaidd ddim yn golygu dim i mi, felly mi es i at fy nhiwtoriaid ac athrawon er mwyn edrych arno. Fe gefais y datganiad yn ôl gydag awgrymiadau o welliannau, felly mae’n bwysig i chi gael rhywun i edrych dros eich datganiad cyn ei yrru

TIP 6 Sicrhewch fod eich datganiad yn darllen yn dda, bod strwythur i’w weld a’i fod yn cynnwys y pwyntia’ pwysicaf amdanoch. Mae’n fyd cystadleuol ac mae’n bwysig i chi fel y rhai ifanc i frwydro am eich lle ar y cwrs/prifysgol o’ch dewis.

 

4_08_16_ccc_y-fenni_0181