Crôl Cymeriadau

Pam astudio yn y Gymraeg…fy mhrofiad personol

Os ydych chi awydd astudio yn y Gymraeg- EWCH AMDANI!

MANTEISION:

  • Perthynas glos gyda darlithwyr
  • Llai o bobl mewn darlithoedd a seminarau, ac felly mwy o gyfle i ofyn cwestiwn a derbyn cymorth
  • Gwella sgiliau Cymraeg
  • Gallu ysgrifennu a chyfathrebu yn hyderus a fydd yn fonws i chi mewn byd gwaith cystadleuol

Ystyriwch y cymdeithasau gwahanol sydd a’r gael!

‘Selfie’ Côr y Waunddyfal.
‘Selfie’ Côr y Waunddyfal.
  • Cyfle i gwrdd â phobl newydd
  • Profiadau newydd
  • Datblygu sgiliau iaith
  • Digwyddiadau cymdeithasol hwylus- Eisteddfod Rhyng-gol, Dawns Rhyng-gol, Clybiau Chwaraeon, Côr, Cymdeithas Gymraeg…!

Gwnewch y gorau o’ch cyfnod yn y brifysgol  – POB LWC!