Tua’r drydedd flwyddyn…yr hyn dwi wedi’ ddysgu hyd yn hyn!

Dwi methu credu bod hi’n fis Mai yn barod a’r haf rownd y gornel! Mae’n teimlo fel bod y ddwy flynedd diwethaf yn Abertawe wedi hedfan a dwi wedi cael llwyth o brofiadau arbennig ac wedi dysgu llawer o bethau dwi am drafod gyda chi, rhai ohonyn nhw’n dips bach a rhai  yn brofiadau dwi wedi eu mwynhau yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol hyd yn hyn.

  1. Y Gwaith

Yn amlwg, rhan fawr o’r brifysgol yw’r gwaith ac roeddwn i wir yn poeni y byddai hwn yn gam anodd o gymharu â lefelau A, ond dwi’n astudio Cymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’r staff yn hynod o gefnogol ac yn cynnig gymaint o help, doedd gen i ddim byd i boeni amdano fe! Er hyn roedd rhaid i mi ddysgu yn gyflym sut i fod yn drefnus a nawr dwi falle hyd yn oed yn rhy drefnus! Mae popeth yn ‘colour-coordinated’ a ‘to-do lists’ yw fy ffrind gorau ar hyn o bryd! Yn wir, mae bod yn drefnus gyda’r gwaith yn gwneud byd o wahaniaeth!

  1. Y Cymdeithasu

Cyn dechrau yn y Brifysgol roeddwn i mor swil ond mae’r brifysgol yn rhoi cymaint o gyfle i chi gymdeithasu sy’n eich annog i ddatblygu hyder. Dwi wedi cael llwyth o nosweithiau allan cofiadwy gyda phobl gwych! Mae rhaid cael y cydbwysedd o weithio a dathlu wrth gwrs! Yn ddiweddar cefais gyfle i fynd i Varsity sef cystadleuaeth chwaraeon rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, ac er bod Abertawe wedi colli, roedd yn ddiwrnod gwych llawn chwaraeon, canu a bach o ddiod ‘fyd!!

  1. Cyfleoedd

Dwi hefyd wedi gwneud y mwyaf o gyfleoedd cyflogadwyedd yn y Brifysgol ac mae hyn yn gyfle gwych i wneud arian wrth astudio. Dwi wedi gweithio i Academi Hywel Teifi yn y brifysgol yn yr adran farchnata a cefais 4 wythnos o brofiadau gwerthfawr gyda phobl anhygoel, roeddem hyd yn oed wedi treulio wythnos lan yn ‘steddfod Ynys Môn dros yr Haf! Yn ogystal â hyn roeddwn i wedi treulio 6 wythnos yn gweithio gyda Choleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau lle roeddwn i wedi datblygu sgiliau gwych ar gyfer y byd gwaith. Mae llwyth o gyfleoedd ar gael, felly peidiwch â bod ofn chwilio ac ymgeisio amdanyn nhw, byddech chi’n wych! Ac wrth gwrs rwy’n cael y profiad arbennig bellach o fod yn lysgennad i’r Coleg Cymraeg!

Mae’n anodd credu fy mod i bron yn y flwyddyn olaf o brifysgol ac wedi cael cymaint o brofiadau dros y ddwy flynedd diwethaf i’w cofio am byth. O’n i’n meddwl taw jôc oedd pobl yn dweud taw rhain yw blynyddoedd gorau eich bywyd, a falle bod ‘e bach yn cringe, ond mae ffrindiau a phrofiadau prifsgol yn rhai rydych chi mynd i gofio felly man a man gwneud y mwyaf allan ohonyn nhw.