Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg

Gall unrhyw fyfyriwr ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’n gyfle gwych i fagu sgiliau iaith drwy’r Gymraeg ar lefel broffesiynol. Mae’n hwb fawr ar gyfer eich darpar gyflogwyr, ac yn fantais enfawr i chi wrth chwilio am waith gan eich bod â’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dwi bellach yn yr ail flwyddyn, ac wedi cwblhau’r dystysgrif hon. Mae’r tiwtorialau wedi bod yn help-llaw enfawr i mi, ac mae’n gymhwyster gwych i ddangos i’m darpar gyflogwyr fy mod yn gallu cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy’r Gymraeg. Bydd y dystysgrif hon yn fantais enfawr i mi gan fy mod yn gweithio yn y maes iechyd, ac yn astudio fy ngradd Nyrsio. Mae dewis iaith yn bwysig i’m cleifion. Dwi’n ffodus iawn o dderbyn clod yn y dystysgrif hon, ac mi es draw i’r Eisteddfod i’w derbyn.

Dyma fi yn derbyn y dystysgrif

Felly, heb os nac oni bai, ewch amdani. Mae’n broses hawdd a syml…..
1.) Arholiad Llafar
2.) Arholiad Ysgrifenedig

Cysylltwch gyda thiwtoriaid iaith y Coleg Cymraeg yn eich Prifysgol chi am fwy o wybodaeth neu ewch i’r wefan yma.