UMCC

Os ydych yn fyfyriwr sydd yn mynd yn ôl i Brifysgol Caerdydd eleni, neu yn dechrau yn eich blwyddyn gyntaf, rydych chi ar drothwy cyfnod hynod o gyffrous gan mai eleni yw blwyddyn gyntaf Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.

Gwell hwyr na hwyrach

Ym 1973 sefydlwyd UMCA yn Aberystwyth, ym 1976 sefydlwyd UMCB ym Mangor ac er efallai ein bod ni dros bedwar deg o flynyddoedd ar i hol hi, ar ôl ymgyrchu brwd gan fyfyrwyr a gwaith diflino gan Osian Wyn Morgan i sefydlu UMCC y llynedd ein bwriad yw cynnig cynrychiolaeth well a fwy cyflawn i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Mae bellach Cymdeithas Gymraeg yn bron pob un o brifysgolion Cymru.

Beth allwch ddisgwyl gan UMCC?

  • Bydd UMCC yn gorff a fydd yn ein cynrychioli ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd, ym mhob agwedd o’n bywydau yn y Brifysgol.
  • Bydd UMCC yn gorff a fydd yn cynrychioli pob siaradwr Cymraeg boed yn siaradwr rhugl neu ddysgwr pur.
  • Bydd UMCC yn gweithio’n agos iawn gyda’r cymdeithasau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn y brifysgol.
  • Bydd UMCC yn gwella’r profiad o fod yn fyfyriwr Cymraeg ym mhrifddinas Cymru.

Dros y flwyddyn nesaf, os oes yna unrhyw fater sydd yn eich poeni chi, boed yn fater academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, neu fater lles, neu os hoffech gymorth gydag unrhyw agwedd o’ch bywydau prifysgol, mae yna groeso i chi gysylltu â unrhyw aelod o bwyllgor UMCC, ac fe fyddwn o gymorth.

Cofiwch mai eich undeb chi yw UMCC

Dewch i adnabod y pwyllgor :

Llywydd UMCC: Osian Morgan

Swyddog Gweithgareddau Amrywiol: Lleu Bleddyn

Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr Ail Iaith: Amy George ac Esyllt Lewis

Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr Ôl-raddedig: Dewi Alter ac Eirian Jones

Trysorydd: Rhian Floyd

Ysgrifennydd: Elen Davies

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu i Brifysgol Caerdydd!

@UMCC2017

Tudalen Facebook UMCC