Wythnos wrth fy modd!

Am ‘steddfod i’w chofio, yn enwedig i mi fel myfyriwr Cymraeg a Newyddiaduraeth!

Cefais gyfle ar ôl cyfle i fod yn rhan o fwrlwm y byd cyfryngol drwy gydol yr wythnos!

Cefais gyfle i holi sêr y rhaglen deledu ‘OMG Ysgol ni!’, sef disgyblion Maes Garmon ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan gael gwir flas ar waith newyddiadurwr drwy holi cwestiynau a phalu am y gwir ( yn enwedig am athrawon Ysgol Maes Garmon!)

 

IMG_2951
Sian Morgan Lloyd yn rhoi gair o groeso i bawb ar y stondin!
IMG_2961
Disgyblion ysgol Maes Garmon yn mwynhau’r ffilmio!

Yn ogystal â hyn, cefais hefyd y cyfle i siarad yn fyw ar y radio ddwywaith yn ystod yr wythnos a hynny am waith y Coleg Cymraeg, ac am ddarpariaeth Gymraeg yr adran newyddiaduraeth ym mhrifysgol Caerdydd! Profiad bythgofiadwy!

BBC Radio Cymru yn fy holi ar y stondin
BBC Radio Cymru yn fy holi ar y stondin!
Radio Cymru
Radio Cymru
Cyfweliad byw ar y radio
Cyfweliad byw ar y radio!

Bu’r cwis newyddiaduraeth yn llwyddiant mawr hefyd, ac yn dipyn o her i ambell un…

Iwan yn rhoi cynnig ar y cwis newyddiaduraeth
Iwan yn rhoi cynnig ar y cwis newyddiaduraeth

Yn ogystal â derbyn y cyfleoedd uchod, cefais hefyd y cyfle i gwrdd â phobl newydd ar y maes, yn enwedig disgyblion chweched dosbarth sy’n dod i’r Brifysgol eleni.

Braf iawn oedd fy mhrofiad i yn y ‘steddfod!

Diolch i’r Coleg Cymraeg am y cyfle gwych!